Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

Απάντηση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας

Πριν από λίγο λάβαμε με email τη θέση-απάντηση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Φώτη Δημητριάδη αναφορικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.

Αλεξάνδρεια, 14 Μαΐου 2012

Προς:Έντυπα και Ηλεκτρονικά
Μ.Μ.Ε. Νομού Ημαθίας
Με αφορμή δημοσιεύματα των τελευταίων δύο ημερών σε μερίδα του ηλεκτρονικού τύπου και σε ιστολόγια του νομού μας, σχετικά με την «υπόθεση του υδατόπυργου» και την «προσωρινή παύση του δημάρχου Αλεξάνδρειας από τα καθήκοντά του», επιθυμώ για το θέμα να σας γνωρίσω τα εξής:
Ο Δήμος Πλατέος επιχορηγήθηκε με σχετική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα από το «Πρόγραμμα Εκτέλεσης εργασιών Βελτίωσης υποδομής των χώρων διαμονής των Τσιγγάνων», για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης και κατασκευή υδατόπυργου στον οικισμό Παλαιόχωρας, εξοπλισμός γεώτρησης και μεταφορά νερού στον εν λόγω υδατόπυργο».
Με βάση την επιχορήγηση αυτή, ελήφθη η 218/2008 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατέος για την αποδοχή της επιχορήγησης, η οποία με την 10963/2008 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κρίθηκε ότι

λήφθηκε νομίμως.
Ακολούθως ελήφθη η 221/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2γ’ του Ν.1418/84 μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, λόγω επικείμενου κινδύνου. Ο λόγος περί επικείμενου κινδύνου ήταν τεκμηριωμένος, λόγω του ότι το νερό που χρησιμοποιούνταν για πόση από τους κατοίκους του οικισμού της Παλαιόχωρας ήταν βαρύτατα μολυσμένο (ειδικότερα από βαρέα μέταλλα και παθογόνα μικρόβια) όπως προέκυπτε από πολλές χημικές αναλύσεις πιστοποιημένων εργαστηρίων.
Με βάση τα προαναφερθέντα και λόγω της σοβαρότητας της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάστηκε στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατόπιν επισταμένου ελέγχου έκρινε, με το 10966/19-12-2008 έγγραφό του ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν νόμιμη.
Στη συνέχεια λήφθηκαν, η 16/2010 και η 21/2010 ομόφωνες αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του έργου, που κατόπιν ελέγχου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκαν ότι ήταν νόμιμες με βάση το 2370+2068/18-3-2010 έγγραφό της.
Το έργο υλοποιήθηκε σε διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημέρα δημοπράτησης, βάσει των νομίμως ληφθέντων αποφάσεων, παρελήφθη από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής όλα δε τα εντάλματα πληρωμής που διαβιβάστηκαν στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον κατά νόμο προληπτικό έλεγχό τους, βρέθηκαν απολύτως σύννομα και γι’ αυτό θεωρήθηκαν χωρίς καμία απολύτως παρατήρηση.
Παρά το γεγονός του ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες με θρησκευτική ευλάβεια, ένας δημοτικός σύμβουλος, ο κ. Μαργαρίτης Παναγιώτης, συνεπικουρούμενος και από κάποιους «γνωστούς-αγνώστους», τον Σεπτέμβριο του 2010 έκανε καταγγελία στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ότι υπήρχαν προβλήματα στις διαδικασίες, θέλοντας να πλήξει εμένα προσωπικά και τον συνδυασμό προεκλογικά – πράγμα που τελικώς δεν το κατάφεραν παρ’ όλο που γράφτηκαν τόσα για το συγκεκριμένο έργο και μοιράστηκαν χιλιάδες φύλλα εφημερίδων πόρτα-πόρτα και ο Συνδυασμός μας κέρδισε τις εκλογές πανηγυρικά.
Επιπροσθέτως, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο προαναφερθείς καταγγέλλων σύμβουλος, τότε της πλειοψηφίας, υπερψήφισε όλες τις σχετικές αποφάσεις που αφορούσαν το συγκεκριμένο έργο, μετ’ επαίνων μάλιστα για την δραστηριότητα του Δημάρχου και καταγγέλλοντας δημοσίως την τότε αντιπολίτευση.
Βέβαια, θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και ακολούθως θα προβώ σε νέες δηλώσεις, δεδομένου ότι δεν έχω απολύτως καμία ενημέρωση για τις όποιες προτάσεις που Πειθαρχικού Συμβουλίου και δημιουργεί ευλόγως και σε μένα ερωτήματα από πού και πώς ορισμένοι πληροφορήθηκαν κάτι σχετικό και το διακινούν και μέσω αυτών ενημερώθηκα και εγώ.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
Φώτης Δημητριάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: