Τρίτη 8 Μαΐου 2012

ΤΟΕΒ Τρικάλων / καθαρισμός καναλέτων

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ              
(ΤΟΕΒ)                                       
ΤΡΙΚΑΛΩΝ HΜΑΘΙΑΣ

Αριθ. πρωτ. 313  
Ταχ. Δ/νση: 59032 Τρίκαλα Ημαθίας
Πληροφορίες : Μηνούδη Δέσποινα .
Τηλέφωνο : 23330 81203
FAX………: 23330 81539
e-mail : toebtrikala@ath.forthnet.grΠΡΟΣ: 
Όλους τους καλλιεργητές περιοχής δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός καναλέτων 

Επικείμενης της αρδευτικής περιόδου 2012 σας κάνουμε γνωστά τα κάτωθι : 

        1) Το Δ/κό Συμβούλιο του Οργανισμού μας με την υπ΄αριθ. 42/30-4-2012 απόφασή του καθόρισε ως προθεσμία καθαρισμού των καναλέτων από τους παραγωγούς την 20η Μαΐου 2012. Μετά την ημερομηνία αυτή και καθ΄ όλη τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου πρέπει τα καναλέτα από τα οποία εξυπηρετούνται τα χωράφια τους να είναι καθαρά μέσα και έξω, διότι διαφορετικά δεν θα τους δοθεί άδεια να ποτίσουν και θα τους επιβληθεί το πρόστιμο των 5 Ευρώ για κάθε ακάθαρτο καναλέτο.(άρθρα 10 & 12 του Κανονισμού αρδεύσεως).

         2) Ότι οι παραγωγοί είναι υπεύθυνοι για τη στεγανοποίηση των καναλέτων που εξυπηρετούν τα χωράφια τους και ότι η μη συμμόρφωσή τους με τα οριζόμενα στον Κανονισμό άρδευσης και στις αποφάσεις του Δ/κού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ αποτελούν αγροτικές παραβάσεις που τιμωρούνται με τις Διατάξεις του Ν.Δ/τος 3030/54 «περί Αγροφυλακής» (άρθρο 20 του Κανονισμού αρδεύσεως).

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείσθε να συμμορφώνεστε με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό αρδεύσεως και στις υποδείξεις των υδρονομικών οργάνων προς αποφυγή ταλαιπωριών και ποινικών κυρώσεων.

Τρίκαλα 3 - 5 - 2012
   Ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Τρικάλων
ΔΙΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια: