Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

«Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013»

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προχωρά στις προβλεπόμενες από την εκπαιδευτική νομοθεσία μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί) σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-13.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι 10-02-2012 :
1) Να καταχωρήσουν στο Σύστημα Καταγραφής (Survey) τις προτάσεις-εισηγήσεις τους για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 1966/91. Για το σκοπό αυτό στο Σύστημα Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Survey) έχουν προστεθεί φόρμες προτάσεων-εισηγήσεων, ώστε η διαδικασία υποβολής τους να γίνει ηλεκτρονικά.
2) Να υποβάλλουν τις προτάσεις αυτές στα αρμόδια Δημοτικά Συμβούλια.
Αφού γνωμοδοτήσουν έγκαιρα τα δημοτικά συμβούλια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄), οι Διευθυντές ΠΕ και ΔΕ θα συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών ΑΔΑ: ΒΟΧ99-ΠΣΙ Συμβουλίων αρμοδιότητάς τους και θα τις διαβιβάσουν μέχρι 24-02-2012 στο ΥΠΔΒΜΘ και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις. Μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα αποσταλούν βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινόμενων προς ίδρυση σχολείων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010).
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα υποβάλουν την εισήγησή τους μέχρι 02-03-2012.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα προτεινόμενα προς ίδρυση σχολεία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης, θα πρέπει να αναφέρεται στις προτάσεις-εισηγήσεις.
Τα κριτήρια συγχώνευσης είναι οι κτιριακές υποδομές-εγκαταστάσεις και οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμού στο σχολείο μετακίνησης.
Επιπλέον εκτιμάται η χιλιομετρική απόσταση για το νέο σχολείο λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια κάλυψης της διαδρομής για την άφιξη στο νέο σχολείο, η οποία για τις δύσκολες και δυσπρόσιτες περιοχές δε μπορεί να υπερβαίνει τη μισή ώρα για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και τα ¾ της ώρας για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε ενιαίο χώρο ως ξεχωριστές σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας ενοποιούνται σε μία σχολική μονάδα, τηρουμένων των παραπάνω κριτηρίων.
Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και αιτιολογημένες, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, στις οποίες θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου.
Σε κάθε περίπτωση για την υποβολή οποιασδήποτε πρότασης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στις αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 και Φ. 3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/Β΄/13-10-2006) Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την αριθμ. 68419/Γ2/6-7-2006 (ΦΕΚ 984/Β΄/2006) ΚΥΑ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τέλος επισημαίνεται ότι θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή των εκ των υστέρων διαμαρτυριών.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Των Τριών Ιεραρχών σήμερα

Πανηγυρίζει σήμερα η Εκκλησία μας την γιορτή των Τριών Ιεραρχών: του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Οι Τρεις Ιεράρχες κατείχαν πολύ υψηλή μόρφωση. Σπούδασαν όλες τις γνωστές επιστήμες του καιρού τους, συνέγραψαν σημαντικότατα έργα θεολογικά και επιστημονικά και κήρυξαν με τρόπο αξεπέραστο το λόγο του Θεού στους πιστούς.

Γιορτάζουν σήμερα οι μαθητές, οι φοιτητές, οι δάσκαλοί, οι καθηγητές και οι ακαδημαϊκοί, τη γιορτή της παιδείας και των γραμμάτων, αφού οι Τρεις Ιεράρχες αποτέλεσαν, παλαιότερα ουσιαστικά και σήμερα περισσότερο μάλλον τυπικά, τους οδηγούς της παιδείας.

Ευχόμαστε χρόνια πολλά και κάθε επιτυχία στις εξετάσεις, τόσο στους φοιτητές που διανύουν τη χειμερινή εξεταστική περίοδο, όσο και στους μαθητές που θα κληθούν σε λίγους μήνες να εξεταστούν στα μαθήματα τους έτους και ειδικά στους μαθητές της Γ' Λυκείου. 
Καλό κουράγιο, παιδιά!

Κρατείστε μακριά τα παιδιά από την τηλεόραση

Γράφει η Μαρία Ζγούρου
Βοηθήστε τα να αναπτύξουν όλες τις ικανότητές τους.

Όσο ασχολούμαστε με τα παιδιά, όσο αυτά συναναστρέφονται μεταξύ τους και όσο περισσότερα δημιουργικά ερεθίσματα τους δίνουμε, τόσο περισσότερο τα θωρακίζουμε με εφόδια που θα τα κάνουν ολοκληρωμένους ανθρώπους που δεν θα φοβούνται το μέλλον όσο αβέβαιο και αν είναι.

Δεν είναι απαραίτητο ένα παιδί να αγαπάει τα βιβλία για να μάθει καινούργια πράγματα, δεν είναι ανάγκη να το πιέζουμε να διαβάζει εκτός σχολείου γιατί έτσι νομίζουμε ότι θα καλύψει κενά και ανάγκες. Ή γιατί έτσι κάναμε ή δεν κάναμε εμείς. Δεν είναι απαραίτητο στο παιδί μας να αρέσουν τα ίδια πράγματα που άρεσαν και σε εμάς όταν ήμασταν στην ηλικία του. Ας αποφεύγουμε τις ρήσεις τύπου «εγώ στην ηλικία σου…» Αυτό που χρειάζεται σίγουρα όμως είναι να το ωθούμε να παίζει και να δημιουργεί. Όλα τα παιδιά έχουν έμφυτη την περιέργεια, τους αρέσει η δημιουργία και το παιχνίδι και η εποχή μας προσφέρει τόσες πολλές επιλογές που εύκολα μπορεί κανείς να μπερδευτεί. Αφήστε το παιδί να σας οδηγήσει, κρατώντας το όσο μπορείτε πιο μακριά από την τηλεόραση θα του δώσετε, έτσι, την ευκαιρία να αποφασίσει από μόνο του πιο παιχνίδι είναι κατάλληλο για το ίδιο, χωρίς να επηρεάζεται από τις τεχνικές προώθησης των εταιρειών. Θα εκπλαγείτε ευχάριστα με αυτά που θα διαλέξει από μόνο του και ίσως να ανακαλύψετε μαζί του και κάποιο ταλέντο ή χάρισμα που έχει.

Το παιχνίδι και η επαφή με το περιβάλλον, η συμμετοχή τους σε αυτό και η αλληλεπίδρασή με αυτό, είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να τους προσφέρουμε. Και ίσως και το πιο οικονομικό. Ο χρόνος που αφιερώνουμε σε ένα δημιουργικό παιχνίδι μαζί τους δεν αναπληρώνεται ούτε από τα πιο ακριβά δώρα ή ρούχα. Μέσα από παιχνίδι μπορούμε να τους δείξουμε πώς να γίνουν άνθρωποι με δημιουργικότητα αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να μάθουμε κι εμείς οι ίδιοι πολλά περισσότερα από όσα νομίζουμε πως γνωρίζουμε για αυτά. Μπορούμε να διδαχτούμε.

Αγοράστε παιχνίδια με ψυχή, που έχουν να τους προσφέρουν εμπειρίες και που όταν θα μεγαλώσουν θα τα θυμούνται με αγάπη.

Ο καλύτερος κόσμος αρχίζει από εμάς, και αν θέλουμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας θα πρέπει να τους διδάξουμε πώς να τον φτιάξουν μόνα τους.

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο...Πολύτιμος ο χρόνος μετά την νιότη …


Ένα εξαιρετικό κείμενο του Βραζιλιάνου ποιητή και συγγραφέα Mario de Andrade, μας έστειλε αναγνώστης μας για να το δημοσιεύσουμε. 
Επειδή το δημοσιεύσαμε στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 http://trikala-imathias.blogspot.com/2011/09/blog-post_4304.html 

σήμερα το δημοσιεύουμε ως βίντεο:

Στα γήπεδα της Ημαθίας - A1 Kατηγορία

Α.Ο. ''ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ'' ΤΡΙΚΑΛΩΝ   0
''ΦΙΛΙΠΠΟΣ'' ΜΕΛΙΚΗΣ   2
Το μεγάλο Σαββατιάτικο παιχνίδι που όλοι περιμέναμε, εξελίχθηκε σε έναν υγιεινό περίπατο για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι χωρίς να πιάσουν μεγάλη απόδοση, πέτυχαν από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και πήραν μια μεγάλη νίκη στην δύσκολη έδρα των Τρικάλων, νίκη που τους κρατάει ζωντανούς στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Σ' αυτό φυσικά τους βοήθησαν και οι πολλές απουσίες που είχαν τα Τρίκαλα, αφού απουσίαζαν για διάφορους λόγους οι: Λ. Μαγγανάρης, Αρ. Μηνούδης, Ι. Κιρκιλιανίδης, Π. Καζαντζίδης, Γ. Τερζίδης, Χ. Κυτούδης, Χ. Σαλτουρίδης, αλλά και ο προπονητής της ομάδας Λευτέρης Κελεσίδης. 

Σκόρερς: ( 8'  Γ. Σαμψωνίδης 0-1,  76' Ηλ. Τσάκαλος 0-2 )
Διαιτητής: Μελτζανίδης (άριστος)
Βοηθοί: Γιάντσης - Λιόλιος
Τρίκαλα:
Μ. Γιάντσης - Γ. Παντριάς - Ι. Παπαμιχαήλ - Χρ. Μηνούδης - Αθ. Μηνούδης - Κ. Βασιλείου - Σ. Αθανασιάδης (46' Γ. Γεωργιάδης) - Κ. Κίτσας - Hλ. Αθανασιάδης - Β. Παπαδόπουλος - Γ. Βασιλείου
Mελίκη:
Λ. Κωτσιόπουλος - Γ. Μηλιώτης (28' Ηλ. Τσάκαλος) - Χ. Αράπος - Α. Ζέρης - Ελ.Τενεκετζί - Ν. Χατζηθεοδώρου - Γ. Τεγούσης (60' Π. Βενιόπουλος) - Α. Ανδρίτσος - Α. Πιτσάβας - Δ. Τσούπρος - Γ. Σαμψωνίδης (60' Δ. Τσάκαλος)

Κορυτσαίος - Σαμψωνίδης
 Χειροκροτήθηκαν από τους λίγους φιλάθλους των Τρικάλων που παρακολούθησαν το παιχνίδι οι ποδοσφαιριστές της Μελίκης Γιώργος Σαμψωνίδης και Στέφανος Κορυτσαίος, οι οποίοι αγωνίστηκαν στον ''ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ'' Τρικάλων την περίοδο 2004-05. Με πολύ χαρά και υπερηφάνεια έβλεπαν τους εαυτούς τους στις φωτογραφίες που υπάρχουν στα αποδυτήρια και απεικονίζουν την Ιστορία του Συλλόγου μας, μέρος της οποίας είναι και οι ίδιοι.

Στο γήπεδο συναντήσαμε παλιούς παράγοντες της Μελίκης, με τους οποίους είχαμε εγκάρδιες συνομιλίες και βλέποντας τις άδειες κερκίδες, με νοσταλγία αναπολούσαμε τις μεγάλες ''κόντρες'' των δύο ομάδων στις δεκαετίες του 80 και του 90, τότε που στους μεταξύ μας αγώνες δεν έπεφτε ''καρφίτσα''. 

O Διαιτητής και ο ένας βοηθός του στο τέλος του αγώνα
Τον αμυντικό Κώστα Βασιλείου από τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας απέκτησαν τα Τρίκαλα την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Είναι μια πολύ καλή κίνηση της Διοίκησης, με δεδομένο τον μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών που έχει η ομάδα. Ο ποδοσφαιριστής στο πρώτο του παιχνίδι είχε καλή παρουσία και έδειξε ότι θα βοηθήσει την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε να μείνει αρκετά χρόνια στον Σύλλογό μας.

Πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο της Νάουσας μετά την εγχείρηση χιαστών στην οποία υπεβλήθη ο Άρης Μηνούδης και από το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποθεραπείας, ώστε τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο να επιστρέψει ''σιδερένιος'' και πανέτοιμος στα γήπεδα.   

Όσο για τη Γενική Συνέλευση που προτάθηκε (με αφορμή τους λόγους της απουσίας του Γ. Κιρκιλιανίδη από τους τελευταίους αγώνες) ώστε να συζητηθούν όλα όσα απασχολούν τον Σύλλογο, δυστυχώς δεν έγινε. Είναι βέβαιο ότι θα έδινε λύσεις σε όλα τα ζητήματα. Γιατί πάντα μέσα από τέτοιες συναντήσεις, με ειλικρινή διάλογο μόνο θετικά αποτελέσματα βγαίνουν και βοηθούν στην αποκατάσταση των όποιων διαταραγμένων σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας. 

Είναι κρίμα, αυτή η ομάδα, που την αποτελούν πέντε νεαροί παράγοντες (που τόσο έργο κάνουν), νεαροί τοπικοί ποδοσφαιριστές (διψασμένοι για ποδόσφαιρο), λίγοι σπουδαίοι ''ξένοι'', καλός προπονητής, πιστοί φίλαθλοι και με τους παλιούς παράγοντες να τους στηρίζουν με κάθε τρόπο, να μην είναι μια ''οικογένεια''. Άλλωστε όλους τους ενώνει η αγάπη για την ομάδα και το ποδόσφαιρο. 

Επαναλαμβάνω αυτό που έγραψα σε προηγούμενη ανάρτηση:  
<< Μια Γενική Συνέλευση, είναι πάντα μια πρώτης τάξης ευκαιρία ώστε να συζητιούνται και να λύνονται όλα όσα απασχολούν έναν Σύλλογο. Είναι γνωστό ότι οι ''καφενειακού'' τύπου συζητήσεις όχι μόνο δεν οδηγούν πουθενά, αλλά πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν, διογκώνουν τα υπάρχοντα προβλήματα και το χειρότερο όλων: αδικούν και εκθέτουν ανθρώπους >>.
Τα άλλα αποτελέσματα και οι σκόρερς της αγωνιστικής
 • Νεόκαστρο – Χαρίεσσα  5 - 0 (22’ Ξαφέτης 1-0, 31’ Ξαφέτης 2-0, 37’ Τοπαλίδης 3-0, 60’ Τοπαλίδης 4-0, 80’ Γερμανίδης 5-0)
 • Καβάσιλα – Σταυρός  1 - 1 (2’ Λιόλιος 1-0, 60’ Δημούλτσης 1-1)
 • Αχιλλέας – Μέση  1 - 0 (54’ Τερζόπουλος)
 • Διαβατός – Ολυμπιακός  2 - 0 (57’ Μ. Σπανός 1-0, 63’ Παπαδόπουλος 2-0)
 • Βαρβάρες – Άγιος Γεώργιος  1 - 1 (6’ Πύρκας 1-0, 52’ Πίκος 1-1)
 • Πλάτανος – Ένωση  0 - 10 (2’ Τσαλαλίδης 0-1, 8’ Ντόγος 0-2, 14’ Μαυρίδης 0-3 αυτ., 20’ Ξαγοράρης 0-4, 25’ Τσακαλίδης 0-5, 47’ Συμεωνίδης 0-6, 71’ Βούλγαρης 0-7, 74’ Βάσος 0-8, 77’ Συμεωνίδης 0-9, 86' Βούλγαρης 0-10)
 • Επισκοπή – Κοπανός  7 - 1 (13’ Μπράτσης 1-0, 33’ Μπράτσης 2-0, 38’ Κιζερίδης 3-0, 41’ Κιζερίδης 4-0, 43’ Μπράτσης 5-0, 58’ Τσικανόπουλος 5-1 πεν., 81' Θωμίδης 6-1, 89' Τουμαράς 7-1)
Βαθμολογία
1. Ένωση 53
2. Μελίκη 49
3. Χαρίεσσα 34
4. Νεόκαστρο 34 

5. Επισκοπή 33
6. Μέση 32
7. Τρίκαλα 32 

8. Αγ. Βαρβάρα 28
9. Αχιλλέας Ν. 24
10. Διαβατός 24
11. Σταυρός 23
12. Ολ/κός Ν.17
13. Αγ. Γεώργιος 17
14. Καβάσιλα 14
15. Πλάτανος 6
16. Κοπανός 6

Αποτελέσματα, σκόρερς και βαθμολογίες από pliroforiodotis.gr

Νέο θεσμικό πλαίσιο και Συνεταιρισμοί

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Αγγελιοφόρο και το αναδημοσιεύουμε από pliroforiodotis.gr


Του Κώστα Σκανδαλίδη

Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το σημαντικό ρόλο των υγιών συνεταιριστικών οργανώσεων στην αγροτική οικονομία και στην ενίσχυση του εισοδήματος των μικρομεσαίων αγροτών.

Όμως τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι διαπίστωναν την αναγκαιότητα να αλλάξει κάτι στο σύνολο της συνεταιριστικής κίνησης στη χώρα.

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει γενική παρανόηση του θεσμικού ρόλου των συνεταιρισμών. Αντί για συλλογικό επιχειρηματικό όργανο της κοινωνικής οικονομίας εκλαμβάνονταν από πολλούς σαν προέκταση του κράτους και δίκτυο παροχών, με αποτέλεσμα όταν οι παροχές στέρευαν, οι αγρότες να γυρίζουν την πλάτη στους συνεταιρισμούς.

Πολλές συνεταιριστικές οργανώσεις διέκοψαν την παραγωγική τους διαδικασία, αγορές χάθηκαν, με αποτέλεσμα αρκετές ανθούσες μέχρι πριν από λίγα χρόνια

Χρήσιμες συμβουλές

Tης Γιάννας Παρασχοπούλου
H οικολογική μας μπουγάδα θα είναι έτοιμη, αν λάβουμε υπόψη μας τις ακόλουθες χρήσιμες συμβουλές:
Αντί για συμβατικό μαλακτικό, το οποίο έχει την ιδιότητα να κολλάει στο ρούχο δημιουργώντας ερεθισμούς στο δέρμα και αλλεργίες, μπορούμε να διαλύσουμε σε 1 λίτρο νερό 1 κουταλιά μαγειρική σόδα ή λευκό ξίδι και να ξεβγάλουμε με αυτό τα ρούχα. Mε αυτό τον τρόπο, τα θωρακίζουμε περισσότερο ενάντια στις δυσάρεστες οσμές!
Αντί για λευκαντικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χυμό λεμονιού αραιωμένο σε νερό. Ας δοκιμάσουμε με το μείγμα και να καθαρίσουμε τους λεκέδες από ιδρώτα.
Αν επιμένουμε σε έτοιμο λευκαντικό, ας προτιμήσουμε αυτά που βασίζονται σε οξυγονούχες ενώσεις (συνήθως αναγράφεται στη συσκευασία). Θα τα προμηθευτούμε από καταστήματα με βιολογικά προϊόντα.
Αποφεύγουμε όσα προϊόντα περιέχουν χλώριο ή, πιο απλά, χλωρίνη.
Αφαιρούμε τους λεκέδες αίματος με οξυζενέ.
Οι λεκέδες από μελάνι φεύγουν αν τους τρίψουμε με ζεστό γάλα.
Τα σημάδια του λίπους στα ρούχα θα φύγουν αν τους ρίξουμε ταλκ και το αφήσουμε να το απορροφήσει (παλιότερα, στο «τρικ» αυτό συμπεριλαμβανόταν και η βενζίνη, αλλά και το ταλκ από μόνο του κάνει θαύματα αν παραμείνει στο λεκέ για αρκετή ώρα, π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας).
Δεν πλένουμε τα ρούχα σε υψηλές θερμοκρασίες. Φθείρονται πιο γρήγορα και καταναλώνουμε πολύ περισσότερη ενέργεια.
Αερίζουμε τα ρούχα συχνά. Συνήθως, οι δυσάρεστες μυρωδιές από τσιγάρο, τσίκνα κλπ. φεύγουν με αυτό τον τρόπο και έτσι μειώνεται η
συχνότητα του πλυσίματος.
Δεν χρησιμοποιούμε περισσότερο απορρυπαντικό από όσο υποδεικνύεται στη συσκευασία. Το μόνο που καταφέρνουμε έτσι είναι να μην ξεβγαλθούν καλά τα ρούχα και να παραμείνουν υπολείμματα στις ίνες τους.

Κυριακή πρωί στα Τρίκαλα

Κυριακή ώρα 11.00 π.μ. και διάφορες παρέες απολαμβάνουν τον καφέ τους στο cafe bar των αδερφών Παναγιώτη και Γιώργου Ζηλιασκούδη. 


Το ίδιο συμβαίνει καθημερινά και σε όλα τα αντίστοιχα μαγαζιά του χωριού, αποδεικνύοντας ότι οι Τρικαλινοί στηρίζουν, όπως πρέπει και όσο επιτρέπει η οικονομική κρίση, τους επαγγελματίες συγχωριανούς τους. 
Αντίστοιχες εικόνες από την κίνηση όλων των καταστημάτων του χωριού μας θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια.

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

Έτοιμη σε μια εβδομάδα η ''στάση'' του ΚΤΕΛ στο Γυμνάσιο Τρικάλων

Mε αφορμή ένα τηλεφώνημα που δεχθήκαμε από μητέρα μαθητή του Γυμνασίου Τρικάλων, σχετικά με την ακαταλληλότητα και κυρίως την επικινδυνότητα της στάσης του ΚΤΕΛ και τη μεταφορά της σε άλλη πιο ασφαλή θέση, ενημερώνουμε ότι: 
όπως πληροφορηθήκαμε από τους υπεύθυνους, το θέμα έχει προχωρήσει και η νέα στάση, καλαίσθητη, μεγαλύτερη και κυρίως ασφαλής, θα είναι έτοιμη σε περίπου μια εβδομάδα. 
Εμείς αναδημοσιεύουμε την ανάρτηση που κάναμε στις 7 Νοεμβρίου 2011 για το συγκεκριμένο θέμα. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Επικίνδυνη για τους μαθητές η στάση του ΚΤΕΛ στο Γυμνάσιο Τρικάλων
Η ακαταλληλότητα και κυρίως η επικινδυνότητα της θέσης στην οποία έχει τοποθετηθεί η στάση του Λεωφορείου του ΚΤΕΛ στο Γυμνάσιο και απέναντι από τον Μετεωρολογικό σταθμό, είναι οφθαλμοφανής και αναδεικνύεται καθημερινά.

Η στάση βρίσκεται ''σχεδόν'' πάνω στο δρόμο, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τους μαθητές από το Κλειδί και τον Πλάτανο που έρχονται στο Γυμνάσιο Τρικάλων. Κινδύνους το πρωί στην αποβίβαση, αλλά κυρίως το μεσημέρι στην διάρκεια της αναμονής του λεωφορείου και την επιβίβαση σ' αυτό για την επιστροφή στο σπίτι.
Επί πλέον η χωρητικότητα της στάσης δεν επαρκεί να ''φιλοξενήσει'' τον μεγάλο αριθμό των μαθητών, οι οποίοι με τον ενθουσιασμό και την ''άγνοια κινδύνου'' που τους διακρίνει, κινδυνεύουν από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, περιμένοντας το λεωφορείο πάνω στον μεγάλης κυκλοφορίας δρόμο.


Πέρα από την χωρητικότητα και την επικινδυνότητα της στάσης, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και την αισθητική πλευρά. Όπως φαίνεται και στην παραπάνω φωτογραφία είναι μια ''ασχήμια'' μπροστά σε ένα ''στολίδι'' στη νότια είσοδο του χωριού.

Απ' όσο γνωρίζουμε, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και ο Σύλλογος των καθηγητών του Γυμνασίου Τρικάλων έχουν προωθήσει το θέμα στους αρμόδιους και αναμένεται σύντομα να δοθεί λύση
.

Σημαντική πρωτοβουλία η δημιουργία Γραφείου Εθελοντισμού από τον Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει συστήσει ειδικό γραφείο εθελοντών με ένα ποικίλο πλαίσιο δράσεων, όπου θα μπορούν να διοχετεύσουν την ενέργειά τους οι εν δυνάμει εθελοντές. 

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε για την σύσταση αυτού του γραφείου σημειώνει τα εξής:

"Ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας. Συνιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας. Ηλικιωμένοι, αγρότες, μαθητές, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, αλλά και σύλλογοι, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις, όλοι μπορούν να συμμετέχουν!

ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ…
Η δράση των εθελοντών να είναι οργανωμένη με συγκεκριμένα καθήκοντα, αρχή, μέση και τέλος και να αφήνει ελεύθερο κάθε συμμετέχοντα να σταματήσει όποτε θέλει.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ…
τη συμμετοχή και αξιοποιούμε εθελοντικά άτομα που δεν εργάζονται, εφόσον το επιθυμούν και αναλόγως των ειδικών γνώσεων που διαθέτουν, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας. Υπάρχει σήμερα ένα σημαντικό παροπλισμένο ανθρώπινο δυναμικό, εκτός της αγοράς εργασίας, με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία, που θα ήθελε να προσφέρει σε κρίσιμους τομείς δράσεων της πόλης. Θέλουμε τη γνώση και την εμπειρία τους και θα δημιουργήσουμε σε όλους τους τομείς τη δυνατότητα να ενεργοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν για την πόλη μας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΩΣ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ...
αναπτύσσοντας μια σχέση του Δήμου με τον εθελοντισμό που θα στηρίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη, χωρίς διάθεση να υποκαθιστά ή να ανταγωνίζεται ο εθελοντισμός τις δράσεις που έχει υποχρέωση να φέρει εις πέρας ο δήμος, αλλά ούτε και το αντίθετο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ»...
αξιοποιώντας ανθρώπινο δυναμικό του δήμου και οργανώνουμε σε αυτό γραμματεία που παρέχει υποστήριξη και πληροφόρηση με ποικίλους τρόπους στους εθελοντές, με σκοπό τη βελτίωση και το συντονισμό των δράσεών τους σε τοπικό επίπεδο.

Όσοι επιθυμείτε να προσφέρετε εθελοντικά τις υπηρεσίες σας είτε ως ενεργοί εθελοντές είτε στα οργανωτικά θέματα του εθελοντισμού , μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας. επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από την ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας, www.alexandria.gr, να τη συμπληρώσετε και να την αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
κα Ποράβου Ελισσάβετ (Τηλ. 2333 0 26806 και email: biblioalex@otenet.gr) (15:30- 20:30)
κα Μοσχοτά Κρυστάλλω (Τηλ. 2333 3 50116και email: mosxota@alexandria.gr) (07:30-15:00)
Στις εθελοντικές δράσεις, πρωταγωνιστές είναι οι ενεργοί πολίτες-εθελοντές!

Πρωταγωνιστής είσαι ΕΣΥ!

ΜΗΝ μένεις «απ’ έξω»".

Η σιωπή της αγάπης: Συγκλονίζει ο κωφάλαλος πατέρας

Η διαφήμιση φέρει τον τίτλο "Η σιωπή της αγάπης" και αφορά την σχέση ενός κωφάλαλου πατέρα με την κόρη του. Λόγω της ιδιαιτερότητας του πατέρα, η κοπέλα δέχεται πειράγματα από συμμαθητές ενώ δεν μπορεί να συζητήσει μαζί του τα προβλήματα που την απασχολούν.Την ημέρα των γενεθλίων της κι ενώ ο πατέρας της την περιμένει στο τραπέζι να σβήσει την τούρτα και να γιορτάσουν, ένας κρότος ακούγεται από το δωμάτιο της. Η νεαρή είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και έντρομος ο πατέρας την μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου εκκλιπαρεί τους γιατρούς να κάνουν ότι χρειάζεται για να τη σώσουν ενώ στη γλώσσα των κωφάλαλων τους λέει πως είναι διατεθειμένος να δώσει όλες του τις οικονομίες, ακόμη και το σπίτι του για τη σωτηρία της κορούλας του.

Ενα φλας μπακ μας δείχνει πως ο πατέρας ακόμη κι αν δε μιλούσε πάντα στεκόταν δίπλα στην κόρη του και την καταλάβαινε απόλυτα. Λυπόταν κι ο ίδιος που δεν μπορούσε να της μιλήσει και να σταθεί δίπλα της σαν όλους τους άλλους γονείς. Ωστόσο, στις δύσκολες στιγμές ο πατέρας αυτός ήταν παρών και θα έδινε τα πάντα για το παιδί του, όπως κι έκανε.

Το βίντεο κλείνει δείχνοντάς μας πατέρα και κόρη σε ιατρικά κρεβάτια. Μετά από μετάγγιση αίματος, ίσως και κάποιο χειρουργείο με δωρητή οργάνου τον πατέρα της, η κοπέλα γλιτώνει από βέβαιο θάνατο.

Αλλωστε, όπως τονίζεται και στο τελος του βίντεο 

"δεν υπάρχουν τέλειοι πατέρες, αλλά πατέρες που αγαπάνε τέλεια".

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Τα νέα του Α.Ο ''ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ'' Τρικάλων

Χειρουργήθηκε με επιτυχία το πρωί της Πέμπτης 26 Ιανουαρίου 2012, ο κεντρικός αμυντικός του Α.Ο. '' ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ'' Τρικάλων Άρης Μηνούδης, για να αποκατασταθεί το πρόβλημα στο γόνατό του, μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό (ρήξη χιαστών) που υπέστη στον νικηφόρο αγώνα με την Αγία Βαρβάρα στα Τρίκαλα πριν 20 μέρες.
Η εγχείρηση έγινε στο Νοσοκομείο της Νάουσας, από όπου θα πάρει εξιτήριο το Σάββατο. Σύντομα θα αρχίσει πρόγραμμα αποθεραπείας και η επιστροφή του στα γήπεδα υπολογίζεται σε περίπου 5-6 μήνες. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας ευχαριστεί το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου για το ενδιαφέρον και τη φροντίδα.
Με τον Πρόεδρο της ομάδας στο πλευρό του
Ευχόμαστε στον Άρη γρήγορη ανάρρωση και να επιστρέψει στα γήπεδα υγιής, δυνατός και ακόμη καλύτερος!
-------------------------------------------------------------------------------


Στο άλλο δυσάρεστο θέμα της ομάδας
Γράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα μετά τον αγώνα με το Νεόκαστρο:
<< ...Φυσικά μια ήττα για την ομάδα δεν σημαίνει τίποτα. Άλλωστε το Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αποτελέσματα και βαθμολογίες. Προ πάντων σημαίνει μεράκι, εκτίμηση, αλληλοσεβασμός, ευχαρίστηση και οικογενειακό κλίμα μεταξύ Διοίκησης, ποδοσφαιριστών, προπονητών και φιλάθλων. Με αφορμή κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις που συμβαίνουν στις τάξεις της ομάδας και διαταράσουν το οικογενειακό κλίμα, είναι απαραίτητο να δοθεί σύντομα λύση, η ομάδα να βρεί την ηρεμία της και να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το επόμενο παιχνίδι με τον διεκδικητή του τίτλου ''ΦΙΛΙΠΠΟ'' Μελίκης στα Τρίκαλα αλλά και η συνέχεια να είναι καλύτερη. Μόνο τότε θα χαίρονται όλοι (διοίκηση, ποδοσφαιριστές, φίλαθλοι) το χόμπι τους και αυτά που αγαπούν. Την Ομάδα και το Ποδόσφαιρο >>

Δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έγινε καμία προσπάθεια ώστε να λυθεί η παρεξήγηση και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και κρατάει εκτός ομάδας τον Γιάννη Κιρκιλιανίδη. Ένα θέμα αρκετά σοβαρό, όχι μόνο από αγωνιστικής άποψης (αυτό είναι το λιγότερο, όσο σπουδαίος κι αν είναι ένας ποδοσφαιριστής), αλλά προ πάντων από ηθικής πλευράς.
Με αφορμή αυτό και με δεδομένο ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που απασχολούν τον Σύλλογο αυτή τη στιγμή, προτάθηκε να γίνει μια Γενική Συνέλευση για την εξεύρεση λύσεων, αλλά για άγνωστους λόγους, δεν προχώρησε αυτή η πρόταση. 
Και επειδή μια ομάδα πρέπει να λειτουργεί ως μια οικογένεια (διοίκηση, παίκτες, προπονητής, φίλαθλοι), είναι βέβαιο ότι η πραγματοποίηση μια τέτοιας συνάντησης, μόνο θετικά αποτελέσματα θα είχε. Άλλωστε στους Συλλόγους, μέσα από υπεύθυνες συναντήσεις και συζητήσεις, πάντα κάτι καλό βγαίνει. Αυτό μου επιτρέπει να το πιστεύω, η επί τρεις περίπου δεκαετίες ενασχόλησή μου με τα αθλητικά ''πράγματα'' του χωριού (Α.Ο. ''ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ'' και Ακαδημία Ποδοσφαίρου) και η ενασχόλησή μου με τον Σύλλογο Αιμοδοσίας Τρικάλων τα τελευταία δύο χρόνια. 
Μια Γενική Συνέλευση, είναι πάντα μια πρώτης τάξης ευκαιρία ώστε να συζητιούνται και να λύνονται όλα όσα απασχολούν έναν Σύλλογο. Είναι γνωστό ότι οι ''καφενειακού'' τύπου συζητήσεις όχι μόνο δεν οδηγούν πουθενά, αλλά πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν, διογκώνουν τα υπάρχοντα προβλήματα και το χειρότερο όλων: αδικούν και εκθέτουν ανθρώπους


-----------------------------------------------------------------------------

Στη σκιά των δύο παραπάνω δυσάρεστων γεγονότων (της ''περιπέτειας'' του Άρη Μηνούδη και της απουσίας του Γιάννη Κιρκιλιανίδη), ολοκληρώθηκε σήμερα η προετοιμασία της ομάδας για το μεγάλο αγώνα του Σαββάτου στα Τρίκαλα με αντίπαλο τον διεκδικητή του τίτλου ''ΦΙΛΙΠΠΟ'' Μελίκης.


ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α.Ο. ''ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ'' - ''ΦΙΛΙΠΠΟΣ'' ΜΕΛΙΚΗΣ
ΩΡΑ: 3.00 

«Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός» Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ από την ταινία του Αγγελόπουλου

Στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Το Βλέμμα του Οδυσσέα» (1995), ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς, ο Θανάσης Βέγγος, έλεγε: «Ξέρεις κάτι; Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα, και πεθαίνουμε…»

Τα προφητικά αυτά λόγια για τη χώρα μας χρησιμοποίησε ο Θανάσης Βέγγος στην ταινία που σκηνοθέτησε ο διεθνούς φήμης Έλληνας σκηνοθέτης, Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης.

Δείτε τη σκηνή: 


Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Συνέρχεται σε συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αλεξάνδρειας, την Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012, στις 19:00, με θέματα:

1. Ορισμός μελών στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές.

2. Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

3. Α. Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 43/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. “ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” με τίτλο: “Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011- ψήφιση πιστώσεων ”.

Β. Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 44/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. “ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” με τίτλο: “Τροποποίηση και προσαρμογή της υπ' αριθ. 25/12-9-2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, προς τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (άρθρο 33, παρ. 1α) περί κατάργησης κενών οργανικών θέσεων ”.

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών από τον Σύλλογο Αιμοδοσίας ''ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ'' Τρικάλων Ημαθίας


Ο Σύλλογος Αιμοδοσίας ''ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ'' Τρικάλων Ημαθίας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, προτίθεται να διοργανώσει σε συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β. (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας) Θεσσαλονίκης, σεμινάριο για τους κατοίκους του χωριού και της ευρύτερης περιοχής με θέμα: ''πρώτες βοήθειες - πως μπορώ να βοηθήσω την κρίσιμη ώρα''. 

Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου, παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, να το δηλώσουν μέχρι την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 στα γραφεία του Συλλόγου (10.00 π.μ. - 12.30 μ.μ.).

Η ακριβής ημερομηνία και το πλήρες πρόγραμμα του σεμιναρίου θα ανακοινωθούν σύντομα.


<< Το σεμινάριο πρώτων βοηθειών, έχει σκοπό να δώσει τα φώτα της γνώσης πάνω στο τόσο σημαντικό αυτό θέμα. Το να μπορεί να προσφέρει κάποιος τις πρώτες βοήθειες όταν το απαιτήσουν οι συνθήκες είναι πολύ σημαντικό και αυτό μπορεί κανείς να το καταλάβει εφόσον βρεθεί σε τέτοια κατάσταση .
Συνήθως η άγνοια για το πως πρέπει να δοθούν οι πρώτες βοήθειες μπορεί όχι μόνο να μην μας κάνει χρήσιμους σε μια περίπτωση ανάγκης που θα χρειαστεί να βοηθήσουμε κάποιον, αλλά να μας καταστήσει και επικίνδυνους για αυτόν, κάνοντας του μεγαλύτερο κακό προσπαθώντας να τον βοηθήσουμε με λάθος τρόπο >>

Νοσταλγικές ποδοσφαιρικές μνήμες από τα Τρίκαλα του παρελθόντος

Λίγο πριν την ολοκλήρωσή του βρίσκεται το βιβλίο-λεύκωμα που παρουσιάζει την Ιστορία του Α.Ο. ''ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ'' ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ.
Η προσπάθεια συγκέντρωσης φωτογραφικού υλικού φτάνει στο τέλος της. Είναι βέβαιο ότι πολλοί συγχωριανοί μας έχουν στα οικογενειακά τους αρχεία ανεκτίμητα ποδοσφαιρικά φωτογραφικά ντοκουμέντα. Και πριν και μετά την ίδρυση του Συλλόγου. Κάθε φωτογραφία είναι πολύτιμη και αναγκαία για την σύνθεση, μέσα από τη δύναμη της εικόνας, της Ποδοσφαιρικής Ιστορίας των Τρικάλων.

Καλούνται και παρακαλούνται όσοι έχουν ποδοσφαιρικές φωτογραφίες και θέλουν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, να τις προσκομίσουν στην Κοινότητα του χωριού. Το φωτογραφικό υλικό θα ψηφιοποιείται την ίδια στιγμή και θα επιστρέφεται άμεσα στον κάτοχό του.
Το φωτογραφικό υλικό μπορεί επίσης να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση: saltnico@yahoo.gr

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 6974313934  Ν. Σαλτουρίδης


Λίγα λόγια για το βιβλίο

Είναι ένα πορτρέτο της πορείας του Α.Ο. ''ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ'' ΤΡΙΚΑΛΩΝ στο διάβα του χρόνου. Είναι καρπός μακροχρόνιας προσπάθειας και αποτελεί μια πλήρη και εμπεριστατωμένη καταγραφή της ιστορίας του Συλλόγου. 
Μέσα σε 340 περίπου σελίδες που αναδύουν την αύρα μιας άλλης εποχής, περνάνε μπροστά μας μνήμες και άνθρωποι που έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην Ιστορία του Συλλόγου και μεταφέρουν το χρώμα μιας εποχής που έφυγε, αλλά δεν έσβησε στις μνήμες όσων την έζησαν.

Περιεχόμενα:

 • Το ποδόσφαιρο στα Τρίκαλα πριν την Ίδρυση του Α.Ο. ''ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ''
 • Πρακτικά Ίδρυσης του Συλλόγου
 • Ιδρυτικά μέλη
 • Πρόεδροι και Διοικητικά Συμβούλια όλων των χρόνων. 
 • Αποσπάσματα από πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων. 
 • Βαθμολογίες και οικονομικοί απολογισμοί όλων των χρόνων. 
 • Aποκόμματα εφημερίδων από τις μεγάλες στιγμές του Συλλόγου. 
 • Ομαδικές φωτογραφίες από κάθε ποδοσφαιρική περίοδο. 
 • Η Ιστορία των παιδικών ομάδων στα Τρίκαλα.
 • Εικόνες από αγώνες των Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών 
 • Ατομικές φωτογραφίες, βιογραφικά και συνεντεύξεις παραγόντων, ποδοσφαιριστών, προπονητών και Προέδρων, που με την προσφορά τους έγραψαν την λαμπρή Ιστορία του Συλλόγου μας. 
Όλα αυτά σε μια καλαίσθητη έκδοση που θα παρουσιαστεί στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, τον Μάϊο του 2012, σε ειδική εκδήλωση.

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

Έτος 1915: Το Ιστορικό Εξωκλήσι μας

Tην παρακάτω φωτογραφία ''κλέψαμε'' από το διαδίκτυο, από την σελίδα στο facebook Μνήμες Διασπορικής (Αλησμόνητες Πατρίδες). Είναι το ιστορικό εξωκλήσι του Αη Δημήτρη (σήμερα Αγίας Τριάδας) και γράφει Κορυφή Ημαθείας, επειδή το 1915 το χωριό μας ανήκε στην Κοινότητα Κορυφής.

 
Μνήμες Διασπορικής
ΚΟΡΥΦΗ ΗΜΑΘΕΙΑΣ 1915
http://diasporic.org/mnimes/Δελτίο Τύπου της εκπομπής ''στον τόπο που γεννήθηκα''

Σε ένα πανέμορφο χωριό ποντίων μας «φιλεύει» την Κυριακή 29 Ιανουαρίου η εκπομπή «Στον τόπο που γεννήθηκα…». Τα Σεβαστειανά του νομού Πέλλας «φοράνε» τα …καλά τους και βγαίνουν στις μικρές οθόνες των Ελλήνων σε όλο τον πλανήτη!

Ελάτε να ακούσετε την μακραίωνη ιστορία του τόπου, τις ιστορίες των προσφύγων που ακούγονται για πρώτη φορά, να «ξεκλέψετε» συνταγές μαγειρικής, να θαυμάσετε τους χορούς του τόπου…
Γνωρίστε έναν ιερέα που το χωριό έχει αγκαλιάσει και αγαπά παρά το γεγονός πως δεν είναι από εκεί! Μέχρι και τραγούδι του …αφιερώνουνε οι χωριανοί!
Τραγούδι και καλό τσίπουρο σε παραδοσιακό καζάνι με τι άλλο ..ποντιακό τραγούδι! Ελάτε την Κυριακή στην 4Ε και δώστε μια ώρα «διαλείμματος» από την σκληρή πραγματικότητα που ζούμε όλοι μας. Η εκπομπή «Στον τόπο που γεννήθηκα….» θα φροντίσει να σας ξεκουράσει. Ο δημοσιογράφος Θανάσης Κλήματσίδας με την ομάδα του βρέθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε στον Πυργετό Λάρισας.
«στον τόπο που γεννήθηκα…» κάθε εβδομάδα ένας νέος τόπος!
Τηλεόραση 4Ε, δορυφορικά και μέσω ίντερνετ.
Μια μικρή «γεύση» από την εκπομπή για τα Σεβαστεινά εδώ

9η Εθελοντική Αιμοδοσία από τον Σύλλογο Αιμοδοσίας ''ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ'' Τρικάλων Ημαθίας


Την 9η Εθελοντική Αιμοδοσία σε διάστημα 22 μηνών θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Αιμοδοσίας Τρικάλων, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Βέροιας.
Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος αναφέρει: 
<< Καλούμε τους ενεργούς εθελοντές αιμοδότες αλλά και τους νέους, να στηρίξουν για άλλη μια φορά τον Σύλλογό μας, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στο κάλεσμα κάθε πάσχοντα συνανθρώπου μας.

Το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αγοράζεται. Μόνο προσφέρεται. Σήμερα αφορά κάποιον άλλον, αύριο ίσως αφορά εμάς ή κάποιον δικό μας.
Είναι υπόθεση όλων μας, να μη βρεθεί κανένας συντοπίτης μας στη δύσκολη θέση να ψάχνει για αίμα όταν χρειαστεί. Ο τόπος μας πρέπει να καταστεί αυτάρκης σε αίμα μέσω της εθελοντικής προσφοράς. Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το καθήκον μας απέναντι στον άγνωστο πάσχοντα και να καταλάβουμε ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι πολιτισμός και πως το αίμα πρέπει να δωρίζεται από ''τον Άνθρωπο στον Συνάνθρωπο''

Η συμμετοχή όλων μας θεωρείται απαραίτητη για την ενίσχυση του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας στον τόπο μας. Ας παροτρύνουμε φίλους και γνωστούς να γίνουν και αυτοί μέτοχοι στην χαρά του εθελοντισμού >>.

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

Ήττα για την Αλεξάνδρεια - εκπληκτική απόδοση του Δημήτρη Σούρλα


Δ. Σούρλας
Την ήττα γνώρισε η Αλεξάνδρεια για το πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής Κατηγορίας από τον πρωτοπόρο Πλαταμώνα με 0-1. Αν και ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και δημιούργησε ευκαιρίες, από ατυχία δεν κατόρθωσε να φτάσει στο γκολ. 
Από τους πρωταγωνιστές της πολύ καλής εμφάνισης που πραγματοποίησε η Αλεξάνδρεια, ήταν ο συγχωριανός μας Δημήτρης K. Σούρλας ο οποίος συνέχισε τις εκπληκτικές του εμφανίσεις για μια ακόμη αγωνιστική, δείχνοντας και πάλι το μεγάλο του ταλέντο. Ανήκει στην Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ και αγωνίζεται φέτος στην Αλεξάνδρεια ως ''δανεικός''. Εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής, είναι και άριστος μαθητής της Γ' Λυκείου, συνδυάζοντας με τον καλύτερο τρόπο ''αθλητισμό και σχολείο''.
Επειδή τον γνωρίζουμε και ως αθλητή και ως χαρακτήρα (ξεκίνησε από την Αθλητική Ακαδημία Τρικάλων), πιστεύουμε ότι θα πετύχει τους στόχους του, που είναι: η εισαγωγή του στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και η καταξίωσή του στο χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Bάπτιση


Ο Διαμαντής Παντριάς του Δημητρίου και η Αναστασία Μάμτσιου του Αθανασίου, βάπτισαν το γιό τους στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τρικάλων, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012.
Το όνομά του: Δημήτριος - Άγγελος
Νονός ο Βασίλειος Παπαδόπουλος του Δημητρίου.

''Αμμόχωστος''

Αναδημοσίευση παλαιότερης ανάρτησης (14 Αυγούστου 2011) με αφορμή ένα συγκινητικό και κολακευτικό email που λάβαμε από Κύπριο αναγνώστη, που επισκέφθηκε για πρώτη φορά το blog μας.

Τον ευχαριστούμε για όσα μας γράφει και του το αφιερώνουμε, όπως και σ' όλους τους Κύπριους φίλους μας, 
Στίχοι : Νίκη Κατσαούνη
Mουσική : Μιχάλης Χριστοδουλίδης
Πρώτη εκτέλεση: Γιώργος Νταλάρας
Δίσκος : "ΕΣ ΓΗΝ ΕΝΑΛΙΑΝ ΚΥΠΡΟΝ" (1991)

"Θαλασσινός ο κόρφος σου κι ανθοί στις αμασχάλες
κι ολόδροση πώς μύριζες στις πρώτες τις ψιχάλες.
Πόλη που παίζαμε παιδιά μες την πλατιά ποδιά σου,
με ψάρια και λεμονανθούς χαμήλωσ' τη ματιά σου.

Τις θύρες σου να κλείσεις θες και να μας περιμένεις
και μυρωδιές και ομορφιές τον ξένο να μη ραίνεις.
Σφάλιξε κλείσε δίπλωσε παράπονο στα χείλη,
χώσου στην άμμο Αμμόχωστος σαν σπάνιο κοχύλι.

Και μεις πουλιά που διώξαν μας τον Αύγουστο οι εχθροί σου,
να ξέρεις θα γυρίσουμε πιστοί στην άνοιξή σου.
Σφάλιξε κλείσε δίπλωσε παράπονο στα χείλη,
χώσου στην άμμο Αμμόχωστος σαν σπάνιο κοχύλι.

Θαλασσινός ο κόρφος σου κι ανθοί στις αμασχάλες
κι ολόδροση πώς μύριζες στις πρώτες τις ψιχάλες."