Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Κατασκευή ράμπας στο Κοινοτικό Κατάστημα Τρικάλων για ΑμΕΑ

Στην κατασκευή ράμπας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες προχώρησε σήμερα 2 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο της Τοπικής  Κοινότητας Τρικάλων σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξάνδρειας. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε μια ράμπα στην είσοδο του αύλειου χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος και μια στην είσοδο του κτιρίου. 
Για την πραγματοποίηση του έργου πρόσφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους οι οικοδόμοι Θοδωρής Τραντούδης και Παναγιώτης Τατσούδης. 
Φυσικά η κατασκευή αυτής της ράμπας δεν είναι αρκετή για να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες. Σαφέστατα και υπάρχουν πολλές ελλείψεις ώστε να αναπτυχθεί στο χωριό ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προσπελάσιμο από τα Α.Μ.Ε.Α.









Χρειάζεται ένας σχεδιασμός που θα προβλέπει ακόμα πιο δυναμικές παρεμβάσεις ώστε να μην αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα τα Α.μ.Ε.Α. στις μετακινήσεις τους Άλλωστε σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία για τα ΑμΕΑ ...<< επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με ειδικές ανάγκες στους χώρους αυτών στους οποίους στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας...>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: