Παρασκευή 20 Μαΐου 2011

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 Αλεξάνδρεια, 20 Μαΐου 2011

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
 Σύσκεψη, με τη συμμετοχή των διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του δήμου Αλεξάνδρειας, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου στις 12:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας.
Σύμφωνα με το έγγραφο της πρόσκλησης, που έστειλε σήμερα ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Φώτης Δημητριάδης στον προϊστάμενο του 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η σύσκεψη θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα ενόψει της ενεργοποίησης του νέου νομικού προσώπου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Αλεξάνδρειας, στο οποίο συγχωνεύθηκαν οι 27 υφιστάμενες μέχρι πρότινος σχολικές επιτροπές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
Το νέο νομικό πρόσωπο του δήμου, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών επιτροπών που θεσπίστηκε με την 8440/24-02-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, θα είναι πλέον αρμόδιο για τη διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Αλεξάνδρειας, την καταβολή της αμοιβής στις καθαρίστριες των σχολείων, την εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, την υποβολή εισηγήσεων προς την οικεία διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό των σχολείων και της βιβλιοθήκης τους, τη διαχείριση των εσόδων και τη λήψη μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολείων.
Τη διοίκηση της νέας σχολικής επιτροπής θα ασκεί 13μελές διοικητικό συμβούλιο που ορίστηκε ήδη από το δημοτικό συμβούλιο, με πρόεδρο τον δημοτικό σύμβουλο κ. Χρήστο Κωτούλα. Συμμετέχουν επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Όλγα Μοσχοπούλου (αντιπρόεδρος), Δημήτριος Παπαδόπουλος, Ισαάκ Χαλκίδης και Χρήστος Αλευράς, τέσσερις διευθυντές δημοτικών σχολείων και τέσσερις, επίσης, εκπρόσωποι συλλόγων γονέων. 
Το διοικητικό συμβούλιο, αφού συγκροτηθεί σε σώμα (αναμένεται να γίνει ευθύς αμέσως μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της πράξης σύστασης του νέου νομικού προσώπου), θα πρέπει να προχωρήσει στη συγκρότηση 5μελών «Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας» σε κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που τελεί υπό την εποπτεία του.
Στη σύσκεψη αναμένεται να συζητηθούν θέματα οικονομικής διαχείρισης της νέας σχολικής επιτροπής και να τεθούν διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία.
Ανάλογη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί και για το νέο νομικό πρόσωπο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Αλεξάνδρειας, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το δήμαρχο τις προσεχείς ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: