Πέμπτη 12 Μαΐου 2011

Διορθώσεις στο σύστημα εκτίμησης παραγωγής και εισφορών ΕΛΓΑ


Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπεγράφη από τον υπουργό, κ. Κ. Σκανδαλίδη, τροποποιητική απόφαση της υπ αριθμ. 309891/21-12-2010 Κ.Υ.Α. που αφορά την διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής και τον καθορισμό της ασφαλιζόμενης αξίας και της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς φυτικού και ζωικού κεφαλαίου.

Με την τροποποιητική αυτή απόφαση επέρχονται ορισμένες αλλαγές για τους παραγωγούς, οι σημαντικότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:

  • Απαλλάσσονται από την καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς οι μικροπαραγωγοί εφόσον η συνολική ασφαλιστική εισφορά που τους αναλογεί δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ. Σε περίπτωση που η εισφορά έχει καταβληθεί επιστρέφεται στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ο παραγωγός στο σχετικό έντυπο της Ενιαίας Δήλωσης / Καλλιέργειας Εκτροφής (προσθήκη παραγράφου 5 στο άρθρο 6της ΚΥΑ 309891/2010).
  • Παρέχεται στον παραγωγό η δυνατότητα να αυξομειώνει την ασφαλιζόμενη αξία της παραγωγής του σε ένα εύρος ποσοστού +/- 20% από τις ορισθείσες στην αρχική απόφαση μέσες ποσότητες παραγωγής σε επίπεδο νομού και συνεπώς να διαμορφώνει αντίστοιχα και την ασφαλιστική εισφορά που του αναλογεί. Η αύξηση ή η μείωση της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής κατανέμεται ισομερώς στο σύνολο των αγροτεμαχίων του ασφαλισμένου (προσθήκη παραγράφου 4 στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 309891/2010).
  • Παρέχεται επίσης η ευχέρεια στους παραγωγούς να καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά σε μηνιαίες δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4, και το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 200 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την έγκριση της σχετικής αίτησης, ενώ η τελευταία δεν θα μπορεί να καταβληθεί πέραν του Νοεμβρίου 2011. Στην περίπτωση που ο παραγωγός εξουσιοδοτήσει τον ΕΛ.Γ.Α. να παρακρατήσει την οφειλόμενη ασφαλιστική εισφορά του από απαίτησή του από το Δημόσιο, και η απαίτηση αυτή του καταβληθεί τμηματικά, τότε και η αντίστοιχη εισφορά του ΕΛ.Γ.Α. θα παρακρατηθεί τμηματικά και αναλογικά (προσθήκη παραγράφου 4 στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 309891/2010).

Επιπλέον αλλαγές

Εκτός από αυτά που αναφέρει η ανακοίνωση σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, εισάγεται στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛΓΑ το ξηρικό βαμβάκι σε Αττική και Χαλκιδική. Όσον αφορά τα επιτραπέζια ροδάκινα υπήρχε μια κατηγορία η οποία έλεγε: 2,5 τόνους με 0,49 λεπτά η οποία έβγαζε 49 ευρώ το στρέμμα. Με τις αλλαγές δημιουργείται μια νέα κατηγορία πάλι με 2,5 τόνους παραγωγή αλλά με 0,35 λεπτά που μας «βγάζει» 35 ευρώ το στρέμμα. Αν λοιπόν ο αγρότης ενταχθεί στην δεύτερη κατηγορία και πληρώνει 35 ευρώ το στρέμμα στην συνέχεια μπορεί να κάνει χρήση του 20% της μείωσης της ασφαλιζόμενης αξίας με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται πλέον από αυξήσεις για τις οποίες υπήρχαν τα παράπονα.
Αλλαγές θα έχουμε και στην μηδική. Μέχρι τώρα αν πάθαινες ζημία στην πρώτη κοψιά (στην μηδική γίνονται 5), επειδή γινόταν διαίρεση δια του 5 η αποζημίωση ήταν ελάχιστη. Με τις αλλαγές η κάθε κοψιά μηδικής θα θεωρείται ανεξάρτητη παραγωγή και ο αγρότης θα αποζημιώνεται αναλόγως. Η εισφορά είναι 8 ευρώ αλλά αν το διαιρέσεις δια του 5 (5 είναι οι κοψιές) φτάνει στα 1,5 ευρώ.
Τέλος να συμπληρώσουμε ότι στις ασφαλιστικές καλύψεις προστίθενται προϊόντα όπως: το γλυκό καλαμπόκι, το ντοματάκι Σαντορίνης κ.α. ενώ στα βιολογικά προϊόντα μειώνεται κατά 30% η εισφορά.
πηγή: Agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: