Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Απαντήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ένωση Νέων Αγροτών Ημαθίας και η ΠΕΝΑ επισημαίνει σημάδια εκσυγχρονισμού και σεβασμού των αγροτών με την γρήγορη διευκρίνιση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε σημαντικά θέματα του ΟΣΔΕ που ταλαιπώρησαν τους Νέους Αγρότες της Ημαθίας πρόσφατα. Οι απαντήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ερωτήματα που δημιουργήθηκαν σε Νέους Αγρότες και κατέγραψε η Ένωση Νέων Αγροτών Ημαθίας αναφέρουν:
Απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών για αυτούς που δεν έχουν μεταβολές στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης; Σύμφωνα με τη παρ. 3.2 της με αρ54466/02/05/2011 εγκύκλιο ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ:
Στις περιπτώσεις που ο γεωργός δεν επιθυμεί να κάνει καμιά τροποποίηση στα στοιχεία της ενιαίας αίτησης που υπέβαλε το 2010, δεν απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού, δεδομένου ότι τα απαραίτητα έγγραφα τηρούνται στον φάκελο του γεωργού και είναι διαθέσιμα στους ελεγκτές για οποιονδήποτε έλεγχο. Ειδικώς όσον αφορά τα ενοικιαστήρια αγροτεμαχίων, δεν απαιτείται προσκόμιση νέων, εφόσον η διάρκεια των προηγούμενων ενοικιαστηρίων καλύπτει και την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, που ο γεωργός επιθυμεί να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση στα στοιχεία της ενιαίας αίτησης που υπέβαλε το 2010, προσκομίζει υποχρεωτικά, τα ακόλουθα στοιχεία, κατά περίπτωση:
i. Σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών του στοιχείων, αντίγραφο του αντίστοιχου παραστατικού στο οποίο αναγράφονται τα νέα στοιχεία (π.χ. φωτοτυπία ταυτότητας, βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού κλπ.)
ii. Σε περίπτωση καλλιέργειας για την οποία απαιτείται η χρήση πιστοποιημένου σπόρου ή αλλαγής χρήσης καλλιέργειας σε αγροτεμάχιο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις σχετικές μεταβολές (π.χ. πρωτότυπα τιμολόγια, επίσημες ετικέτες ελέγχου και πιστοποίησης σπόρου)
iii. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα δηλούμενα αγροτεμάχια τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά κατοχής (π.χ. Φωτοτυπία Ε9,  ενοικιαστήρια κλπ).
iv. Στις περιπτώσεις των μη αποσυνδεδεμένων καθεστώτων είτε μέτρων στήριξης, για τα οποία απαιτούνται έγγραφα σχετικά με την τρέχουσα περίοδο, αντίτυπα των εγγράφων αυτών (π.χ. συμβάσεις)
Αυτοί που υπέβαλλαν αίτηση ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά θα τους ζητηθούν εκ των υστέρων;
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά εμπίπτουν στην πρώτη περίπτωση όπου δεν έχουμε καμία τροποποίηση άρα δεν απαιτείται και η προσκόμιση δικαιολογητικών Αν κατόπιν του διοικητικού ελέγχου προκύψει η ανάγκη προσκόμισης κάποιου ενοικιαστηρίου που ίσως έχει λήξει ή καρτελάκια σκληρού σίτου ή βαμβακιού αυτά θα ζητηθούν εκ των υστέρων.
Απαιτείται βεβαίωση προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στην πρόσθετη ενίσχυση του ποιοτικού παρακρατήματος κατά την κατάθεση της αίτησης ή αυτό θα γίνει με τη διασταύρωση των στοιχείων από τον Agrocert όπως γινόταν μέχρι σήμερα;
Όχι δεν απαιτείται. Τα στοιχεία των εν δυνάμει δικαιούχων του Μέτρου Ειδικής Στήριξης για τη ποιότητα των ελαιοκομικών προϊόντων λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο από τον ΟΠΕΓΕΠΕ
Μετά τις σαφέστατες γραπτές απαντήσεις, που προκλήθηκαν μετά από την επιστολή της Ένωσης Νέων Αγροτών Ημαθίας και Λακωνίας, η ΠΕΝΑ εκτιμά ότι ξεκαθαρίζουν πολλά γκρίζα σημεία και οι δηλώσεις ΟΣΔΕ από τους Νέους Αγρότες σε όλη την Ελλάδα, μπορούν να γίνουν με μικρότερη γραφειοκρατική και ψυχολογική ταλαιπωρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: