Κυριακή 8 Μαΐου 2011

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 Γράφει η Μαρία Κιρκιλιανίδου       
          Η συμπεριφορά των παιδιών στο σχολείο βρίσκεται συχνά στο κέντρο  παιδαγωγικών συζητήσεων. Είναι ένα θέμα που προκαλεί το ενδιαφέρον των γονιών, των εκπαιδευτικών και όσων καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική γενικότερα.
          Η συμπεριφορά ως έννοια και ως πράξη είναι περίπλοκη και πολυδιάστατη. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο συμπεριφορά εννοούμε κάθε εκδήλωση, που μπορεί να παρατηρηθεί και να περιγραφεί. Κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά είναι σκόπιμη και οδηγείται από διάφορα εσωτερικά κίνητρα, ώστε να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί. Ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου είναι ένα σύνολο επιμέρους συμπεριφορών.
          Στο χώρο του σχολείου παρουσιάζονται προβλήματα, όταν η συγκεκριμένη συμπεριφορά ενός ή μιας ομάδας μαθητών ενοχλεί την τάξη( συμμαθητές - δάσκαλος)  και με τον τρόπο αυτό διαταράσσει τη σχολική λειτουργία και τη μαθησιακή διαδικασία.
          Η προβληματική συμπεριφορά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια αυτόνομη διαταραχή, αλλά έχει σχέση με τη γενικότερη ψυχοσυναισθηματική και ψυχοκοινωνική λειτουργία του παιδιού. Αποτελεί έκφραση πολλών εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων. Οι διαταραχές συμπεριφοράς ορίζονται ως μορφές συμπεριφοράς, οι οποίες ενοχλούν τα ίδια τα παιδιά ή και το περιβάλλον τους, δηλαδή προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα. Παιδιά με αποκλίνουσα συμπεριφορά  είναι τα παιδιά που δημιουργούν εμπόδια ανάμεσα στους ίδιους και στο μαθησιακό τους περιβάλλον μέσα από ακατάλληλη, επιθετική ή εσωστρεφή συμπεριφορά. Οφείλουμε να επισημάνουμε πως χαρακτηρίζουμε τη συμπεριφορά του παιδιού ως προβληματική και όχι το ίδιο το παιδί.
           Είναι γεγονός πως τα προβλήματα συμπεριφοράς παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια στα σχολεία. Διάφορες έρευνες υποστηρίζουν πως η συμπεριφορά των παιδιών  εξαρτάται από το οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον
           Η πολυπλοκότητα του αιτιολογικού προσδιορισμού των προβληματικών συμπεριφορών καθιστά επιτακτική τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τέτοιων σύνθετων προβλημάτων, που έχουν σχέση με το σχολείο ευρύτερα.
          Η πρόληψη και ο έγκαιρος εντοπισμός των προβλημάτων μπορεί αναμφίβολα να οδηγήσει στην αποφυγή  ή  μείωση ανάλογων συμπεριφορών.
          Για να προληφθεί μια αποκλίνουσα συμπεριφορά πρέπει να υπάρξει ενίσχυση των κοινωνικών συστημάτων, κατάλληλη εκπαίδευση των γονέων και βελτίωση του σχολικού συστήματος.

Μαρία Κιρκιλιανίδου
Εκπαιδευτικός

Δεν υπάρχουν σχόλια: