Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

Συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Τρικάλων, η οποία είχε ως μοναδικό θέμα την μεταστέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Τρικάλων.
Μετά την εισήγηση του Προέδρου κ. Κασνακίδη Δήμου, το Τοπικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την παραχώρηση δύο αιθουσών στο ισόγειο του Κοινοτικού Καταστήματος, για την μεταστέγαση του Ιατρείου, την οποία έχει εγκρίνει ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, με την υπ' αριθμ. 8 / 14 - 4 -2011 απόφασή του.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: