Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Ιστορία: ''ΙΟΥΛΙΑΝΑ''

- συνέχεια από το προηγούμενο (11/7/2012)

Στις 6 Ιουλίου 1965 και μετά την άρνηση του Π.  Γαρουφαλιά να παραιτηθεί ο Αρχηγός της ΕΡΕ Π. Κανελλόπουλος προκαλεί τον πρωθυπουργό δηλώνοντας : «Η χώρα έπαψε να κυβερνάται . Ευρισκόμεθα προ μίας καταστάσεως η οποία δεν έχει προηγούμενον».
 Ο πρωθυπουργός στις 7 Ιουλίου ζήτησε ακρόαση από το βασιλιά προκειμένου να εκκαθαριστεί η κατάσταση. Δυστυχώς τόσο ο Κωνσταντίνος και οι ορατοί και αόρατοι συνεργάτες του είχαν άλλη γνώμη.
    Στις 8 Ιουλίου ο Γεώργιος Παπανδρέου λαμβάνει την πρώτη επιστολή του βασιλιά  το παρασκήνιο της οποίας σηματοδοτούσε την απόφαση του Παλατιού και των ακολούθων του για οριστική ρήξη με τον Πρωθυπουργό.
     Στην 1η βασιλική επιστολή που γράφτηκε στην Κέρκυρα στις 8 Ιουλίου 1965 ο νεαρός Βασιλιάς Κωνσταντίνος ρίχνει το γάντι στον Πρωθυπουργό στηριζόμενος στην δύναμη των όπλων που ελέγχονται από το Παλάτι καθώς με περισσή θρασύτητα ,αλαζονεία και αγένεια εγκαλεί τον Πρωθυπουργό της χώρας για τα παρακάτω:
   α .Δεν υπάρχει συνεργασία Πρωθυπουργού –Βασιλιά από τις 7 Μαΐου και έτσι κατά τη γνώμη του δεν λειτουργεί «ομαλώς το κράτος».
   β .Διαπιστώνει «ανώμαλη και ανησυχητική κατάσταση στη χώρα»
   γ .Στην Κ.Υ.Π. λειτουργεί κέντρο «επαναστατικής συνωμοτικής οργάνωσης» με σκοπό την επιβολή δικτατορίας «ελεεινής μορφής ,αποκρουστικής εις πάντα ελεύθερον άνθρωπον»
  δ. Ο Πρωθυπουργός κακώς τερματίζει την διερεύνηση της υπόθεσης ΑΣΠΙΔΑ καθώς δεν ευρέθησαν ένοχοι και επιβλήθηκαν μικρές πειθαρχικές ποινές.
   ε .Ο Πρωθυπουργός κακώς αποκάλυψε (πάντα κατά τη γνώμη του Βασιλιά ) το εκλογικό πραξικόπημα ‘‘Περικλής’’ επειδή η κατάσταση της χώρας είναι ανησυχητική και κινδυνεύει να καταλυθεί η νομιμότητα, το κράτος δικαίου κ.τ.λ…..
στ. Πρέπει να σταματήσει (ο Πρωθυπουργός!!!!) τις δραστηριότητες που δημιουργούν πολιτική αναταραχή και κλονίζουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών
ζ . «Καλείται» ο Πρωθυπουργός να καταδικάσει τη συκοφαντική εκστρατεία κατά του Βασιλιά που έχει σαν σκοπό την κατάλυση της λαϊκής κυριαρχίας και των ατομικών ελευθεριών (sic) .
 και καταλήγει ο Κωνσταντίνος.
       Η προειδοποίησίς μου αύτη είναι η τελευταία. Έχω την αξίωσιν να γνωρίζητε ότι δεν έχω σκοπόν να έλθω εις οιασδήποτε μορφής ρήξιν προς την πλειοψηφίαν του ελληνικού λαού. Εις υμάς, όμως, προσωπι­κώς, απόκειται εφ’ όσον έχετε διακηρύξει την πρόθεσίν σας να εκπληρώσητε την λαϊκήν εντολήν περί πραγματοποιήσεως και διατηρήσεως της ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος, να ενεργήσητε αδιστάκτως όσα σας εξήγησα και εζήτησα ανωτέρω, ώστε να προκύψουν συνθήκαι πρόσφοροι δια την δημιουργικήν αντιμετώπισιν των σοβαρών εκκρε­μών προβλημάτων της χώρας. Διότι, εν πάση περιπτώσει, τελείτε εν επιγνώσει της αναληθείας των γραφομένων καθημερινώς ότι δήθεν υφίσταται θέμα λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και έχει ήδη φθάσει η ώρα εσείς, ως υπεύθυνος πρωθυπουργός, να μη ανέχεσθε τα σκόπιμα ψεύδη, όταν ουδέν τοιούτον ζήτημα υφίσταται επί βασιλευομένης δημοκρατίας εις την Ελλάδα..
  Ο Γ. Παπανδρέου εμβρόντητος δεν μπορούσε να πιστέψει πως η επιστολή είχε γραφτεί από το Βασιλιά προς τον Πρωθυπουργό της χώρας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα η ευθύνη για τις πράξεις και τις επίσημες επιστολές του Βασιλιά βαρύνει τον Πρωθυπουργό ,αλλά τώρα ο
Βασιλιάς εκτρέπεται από το Σύνταγμα και κατηγορεί ευθέως τον Πρωθυπουργό ότι συνωμοτεί για να επιβάλει Δικτατορία, δίνει εντολές και απειλεί με αυθάδεια δημιουργώντας εντέλει την σοβαρότατη κρίση που θα ακολουθούσε.
Οι μέρες της Κυβέρνησης της Ε.Κ. ήταν πλέον μετρημένες. Ήταν παραπάνω από φανερό ότι το παρασκήνιο είχε αποφασίσει να συγκρουστεί με την Ε.Κ.
  Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το περιεχόμενο της επιστολής άρχισαν να οργανώνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας από τους δημοκρατικούς πολίτες που δεν ανέχονταν την βασιλική επίθεση κατά των δημοκρατικών θεσμών της χώρας.
  Στις 9 Ιουλίου του 1965 ο Γ. Παπανδρέου απαντά στον νεαρό Βασιλιά με τον επιβεβλημένο τρόπο ενός κοινοβουλευτικού πολιτικού.
 Τον τρόπο απάντησης του Παπανδρέου βεβαίως ανέμεναν οι ανακτορικοί σύμβουλοι έτσι ώστε να οδηγηθεί ο Πρωθυπουργός του 53% σε παραίτηση και να αναλάβουν αυτοί που σχεδίασαν την κρίση.
 Αυτό που δεν ήξεραν ήταν πως εκείνες τις στιγμές παιζόταν το μέλλον της χώρας ,της Δημοκρατίας αλλά και της Μοναρχίας.
«Εν Αθήναις τη 9η Ιουλίου 1965
  Μεγαλειότατε
 Με κατάπληξη και βαθιά οδύνη ανέγνωσα την χθεσινή επιστολή της υμετέρας Μεγαλειότητας. είναι προφανές ότι αποτελεί έργο ολέθριων συμβούλων και εύχομαι όπως μη αποβεί μοιραία για το Έθνος».
Και συνεχίζει ο Γ. Παπανδρέου απαντώντας σε όλες τις αιτιάσεις του Βασιλιά.
α. Υπήρχε συνεχής συνεργασία με τους υπουργούς εξωτερικών και εθνικής άμυνας και αν υπήρχε ανάγκη έπρεπε να με καλέσετε.
β. Υπάρχει πλήρης ηρεμία στη χώρα και λειτουργεί το κράτος δικαίου. Τα υπόλοιπα είναι κατασκευάσματα του Τύπου της Δεξιάς.
γ . Καταγγέλλετε την ΚΥΠ αλλά μετά την ανακριτική διαδικασία μόνο ένας αξιωματικός κατηγορείται για αμέλεια
δ .ο τερματισμός της διερεύνησης της υπόθεσης ΑΣΠΙΔΑ ήταν πόρισμα του στρατηγού που διεξήγαγε την ανάκριση και όχι δικό μου
ε . Το εκλογικό πραξικόπημα «Περικλής» ήταν δικαίωση του «ανένδοτου αγώνα μας» και επειδή η αντιπολίτευση το αμφισβητούσε ζήτησα δικαστική επιβεβαίωση
στ. Λόγω του ότι ανεβήκατε στο θρόνο ταυτόχρονα με την κυβέρνησή μας υπήρξα συγκαταβατικός παρότι στεναχώρησα το δημοκρατικό κόσμο
ζ . Οι μεταβολές στην ηγεσία του στρατεύματος είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα δικαίωμα της νόμιμης Κυβέρνησης
η .Είναι επίσης δικαίωμα της Κυβέρνησης η αντικατάσταση των Υπουργών με βάση το δημοκρατικό μας πολίτευμα
θ .Ο Βασιλεύς βασιλεύει και ο λαός κυβερνά δια της νόμιμης κυβέρνησης του. Η άρνηση σας να συναινέσετε στις αλλαγές συνιστά παραβίαση του Πολιτεύματος και σας παρακαλώ να μην επιμείνετε σ’αυτές τις αντιλήψεις.


Μετά βαθείας τιμής
Γεώργιος Παπανδρέου


 Την άλλη μέρα 10 Ιουλίου η εφημερίδα «Ελευθερία» του Πάνου Κόκκα που απηχούσε τις απόψεις της ομάδας του Κ. Μητσοτάκη δημοσίευε το εξής σχόλιο:
«Εάν αρνηθεί ο Βασιλεύς να υπογράψει το διάταγμα  για την αντικατάσταση του Γαρουφαλιά ο Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί και θα εισηγηθεί εκλογές. Είναι όμως αβέβαιο κατά πόσο ο Βασιλεύς θα συμφωνήσει για τις εκλογές».
    Το σχέδιο δεν ήταν τυχαίο………
-Άραγε που το ήξερε ο Κόκκας;
-Άραγε ποιος διαβεβαίωνε το βασιλιά ότι μεγάλος αριθμός βουλευτών της ΕΚ θα την εγκατέλειπε μετά την παραίτηση του Πρωθυπουργού;
- Άραγε ο βασιλιάς έγραψε μόνος τις επιστολές;
-Ποιος ήταν άραγε ο «εγκέφαλος» του σχεδίου;

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα δοθούν στο τέλος της σειράς των άρθρων.

(στο επόμενο άρθρο:- Η δεύτερη επιστολή του Βασιλιά
                                  - Η θέση του Παπανδρέου
                                  - Ο ρόλος των Αμερικανών
Με τιμή
Γρηγόρης Γιοβανόπουλος
Δάσκαλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: