Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΕΛΟΥΔΙΟΥ-ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ-ΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΚΛΕΙΔΙΟΥ
 
Με την εγκατάσταση της εργολήπτριας εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» ξεκινά η υλοποίηση του σημαντικότερου έργου υποδομής των τελευταίων χρόνων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης για το νομό Ημαθίας. Πρόκειται για την κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην παρόχθια του Αλιάκμονα περιοχή, που θα εξυπηρετεί τα αγροκτήματα Νησελουδίου, Πρασινάδας, Πλατάνου και Κλειδίου του δήμου Αλεξάνδρειας, συνολικής αρδευόμενης έκτασης 5.000 στρεμμάτων.

Την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 μετέβησαν στην περιοχή όπου θα εκτελεστεί το έργο υπηρεσιακά στελέχη της διεύθυνσης τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με επικεφαλής τον κ. Γεώργιο Ρίστα και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας, με επικεφαλής τον κ. Αθανάσιο Στάμκο, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου της εργολήπτριας εταιρείας και να εξεταστούν επί τόπου διάφορα τεχνικά ζητήματα που άπτονται της υλοποίησης του έργου. Από την πλευρά του δήμου Αλεξάνδρειας συμμετείχαν η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κα Όλγα Μοσχοπούλου, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Πρασινάδας κ. Βασίλης Γκούντας και υπηρεσιακά στελέχη του δήμου. 
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, μετά από επίμονη προσπάθεια του δημάρχου Αλεξάνδρειας κ. Φώτη Δημητριάδη, στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του ως δήμαρχος Πλατέος (2007-2010).

Το αρδευτικό δίκτυο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο επιμέρους δικτύων συνολικού μήκους 20 χιλιομέτρων, με παροχή 216 λίτρα ανά δευτερόλεπτο το καθένα και πίεση λειτουργίας 10 ατμόσφαιρες – κατάλληλη για τεχνητή βροχή και δυνατότητα χρήσης για στάγδην άρδευση. Το έργο προβλέπει, επίσης, την κατασκευή δύο αντλιοστασίων με τις συνοδές εγκαταστάσεις τους, που θα τροφοδοτούν το δίκτυο με νερό από τον Αλιάκμονα. 
Η αντιμετώπιση, ποσοτικά και ποιοτικά, του προβλήματος της άρδευσης των καλλιεργειών της περιοχής, η εξοικονόμηση νερού, η αναβάθμιση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και οι δυνατότητες αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, με στροφή στη βιοκαλλιέργεια, στη δενδροκαλλιέργεια πρώιμων ποικιλιών και στη λαχανοκομία υψηλής απόδοσης, περιλαμβάνονται στα κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη του έργου.

Με συμβατικό προϋπολογισμό 1.736.233 ευρώ, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο οπότε και θα παραδοθεί για χρήση στους αγρότες της περιοχής. Φορέας λειτουργίας και διαχείρισης του αρδευτικού δικτύου θα είναι ο δήμος Αλεξάνδρειας, ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρησή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: