Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων περίθαλψης ΟΓΑ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, η ασφαλιστική ικανότητα των δικαιούχων περιθαλψης ΟΓΑ, που λήγει στις 28-2-2015, ανανεώνεται έως και 30-4-2015.
Σημειώνεται ότι, η ανανέωση αυτή δεν αφορά τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ, για τους οποίους παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως και 29-2-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: