Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013

Ποιοί εξελέγησαν χθες στις επιτροπές του Δήμου Αλεξάνδρειας

Μέλος της επιτροπής ποιότητας ζωής
ο Γιάννης Κιρκιλιανίδης
 Εκτός από τα μέλη του Προεδρείου, εκλέχτηκαν χθες και τα μέλη των δυο επιτροπών στον δήμο Αλεξάνδρειας.

Στην Οικονομική Επιτροπή εξελέγησαν
Τακτικά Μέλη 
1. Βασιλόπουλος Δημήτριος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Κωτούλας Χρήστος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Μητρόπουλος Ευάγγελος(σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Ματσούκας Αριστείδης(σύμβουλος πλειοψηφίας)
5. Μπούτσης Παναγιώτης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
6. Δριστάς Στέφανος(σύμβουλος μειοψηφίας)
7. Γκιόνογλου Χαράλαμπος (σύμβουλος μειοψηφίας)
8. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος (σύμβουλος μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Κιοσέογλου Ιερεμίας (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Τζίλας Γεώργιος, (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης (σύμβουλος μειοψηφίας)
5. Ανεσίδης Νικόλαος (σύμβουλος μειοψηφίας)

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν
Τακτικά Μέλη 

1. Διακόπουλος Κωνσταντίνος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Στεργιόπουλος Γρηγόριος(σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Γκιορτζής Δημήτριος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Τζίλας Γεώργιος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
5. Παπαδόπουλος Δημήτριος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
6. Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης (σύμβουλος μειοψηφίας)
7. Ανεσίδης Νικόλαος (σύμβουλος μειοψηφίας)
8. Βουλγαροπούλου Μαρία (σύμβουλος μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Κούτσιας Νικόλαος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Γκαβαρδίνας Νικόλαος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Γκιουρτζής Ιωάννης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Δριστάς Στέφανος (σύμβουλος μειοψηφίας)
5. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος (σύμβουλος μειοψηφίας)

Η θητεία των μελών των δυο επιτροπών, όπως και την μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας, λήγει στις 31 Αυγούστου του 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: