Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

Αντιδήμαρχοι Δήμου Αλεξάνδρειας: Ποιοί μένουν, ποιοί αποχωρούν

Ι. Κιοσέογλου
Mε την υπ' αρίθμ. 8/2013 απόφαση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας, oρίστηκαν οι αντιδήμαρχοι για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2014.

Παραμένουν οι αντιδήμαρχοι Σάκης Κούγκας και Νίκος Γκαβαρδίνας στη Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας, καθώς και ο Κώστας Βενιόπουλος στη Δημοτική Ενότητα Μελίκης.


Στην θέση του Σάββα Ανδρονίδη στη Δημοτική ενότητα Πλατέος ορίστηκε ο Ιερεμίας Κιοσέογλου, ενώ την θέση του Γρηγόρη Στεργιόπουλου στη Δημοτική ενότητα Αντιγονιδών ορίστηκε ο Δημήτρης Γκιορτζής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: