Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

O Διευθυντής Εκπαίδευσης Πιερίας συγχωριανός μας Στέλιος Κρίτογλου
Συγκροτήθηκε το Α΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ως εξής:


ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέλη
  • 1. Χορόζογλου Πολύμνια του Νικολάου, Πρωτοδίκης
  • 2. Κολύβας Χρήστος του Κων/νου, Δικαστικός Αντ/πος του ΝΣΚ
  • 3. Κρίτογλου Αστέριος του Γερμανού, Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας


Αναπληρωματικά μέλη
  • 1. Τσόρμπα Άννα του Κωνσταντίνου, Πρωτοδίκης .
  • 2. Τοπαλίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου , Δικαστικός αντιπρόσωπος του ΝΣΚ .
  • 3. Κωνσταντινίδης Γεώργιος του Νικολάου, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς .

Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι διετής και λήγει 31-12-2014 

Δεν υπάρχουν σχόλια: