Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας ξεκίνησε κι η συμμετοχή και κοινωνική αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες του Δήμου Αλεξάνδρειας είναι ιδιαίτερα συγκινητική.

Στο χώρο που στεγάζεται πλέον το Κοινωνικό Παντοπωλείο, υπάρχει πλέον μεγάλη ποικιλία από τρόφιμα, είδη ένδυσης και άλλα απαραίτητα προϊόντα καθημερινής διαβίωσης.

Μεγάλη είναι όμως κι η εγγραφή των δυνητικά δικαιούχων, κάτι που αναγκάζει την Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου να αυξήσει τον αριθμό αυτών που θα ωφεληθούν.

Αυτή η πρόταση-εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής κου Ιωάννη Γκιουρτζή είναι και το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 κι ώρα 13:00.

Σύμφωνα με κανονισμό που ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας, η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου εποπτεύει τη λειτουργία του, καθορίζει τους δικαιούχους με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, ελέγχει την ποιότητα και υγιεινή των προϊόντων που διατίθενται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: