Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Δελτίο τύπου ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Από το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Όλοι οι κάτοχοι και χρήστες σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις), πρέπει να δηλώσουν την υδροληψία που διαθέτουν στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας έως και 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η δήλωση γίνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2333350127,
αρμόδιος υπάλληλος Στάμος Δημήτριος.
Αλεξάνδρεια, 18 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: