Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Ας ενισχύσουμε την προσπάθεια, έστω και με ένα βιβλίο

Ξεκίνησε η προσπάθεια επαναλειτουργίας της βιβλιοθήκης του χωριού. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να συμβάλετε δωρίζοντας ένα βιβλίο.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο της Κοινότητας: 
23330 81204 
και στο νέο μας email:
biblio.trikala.ima@gmail.com.
Κάθε προσφορά σε βιβλία και εθελοντική συμμετοχή είναι δεκτή.
Η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Τρικάλων
Μαρία Παπαϊωαννίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: