Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Κοινωνικά / γέννηση

Ο Σιαμπίρης Ιωάννης του Θωμά και Χρυσούλας και η Πανέλα Περιστέρα του Ελευθερίου και της Στυλιανης απέκτησαν το πρώτο τους παιδί (κορίτσι) στις 22 Δεκεμβρίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: