Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

Απεβίωσαν

Απεβίωσε η Μπατζιόλα Μαρίκα (το γένος Γεωργίου Σωτηράκη) συζ. Δήμου Μπατζιόλα στις 9 Αυγούστου 2013 σε ηλικία 79 ετών.
----------------------------------------------

Απεβίωσε η Καρδουλαμά Δέσποινα (το γένος Δήμου Διούδη) συζ. Πασχάλη Καρδουλαμά στις 10 Αυγούστου 2013 σε ηλικία 78 ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: