Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Εγγραφές στην Επαγγελματική Σχολή Αλεξάνδρειας

Η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι κατά το Σχολικό Έτος 2012-13 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης (Υδραυλικοί)
Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (Ηλεκτρολόγοι)
Βοηθών Φυσικοθεραπευτών
Αμαξωμάτων
Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων -Αρχιτεκτονική τοπίου

Σπουδές με άμεση διέξοδο στην Αγορά Εργασίας
Για Νέες και Νέους, ηλικίας από 16 ετών που δίνουν προτεραιότητα στην απασχόληση (ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ)
Πτυχίο Επιπέδου ΙΙΙ
Δυνατότητα Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
Διετής Φοίτηση


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Οι μαθητές που θέλουν να εγγραφούν στην ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματική Σχολή) πρέπει να:
έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ή
Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) ή
είναι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ δηλ. κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού, Ενιαίου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΛ, ΕΠΑΛ) ή
έχουν προαχθεί στην Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου των ΤΕΕ ή
είναι κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ ΤΕΕ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας κλπ.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Δωρεάν Δημόσια Εκπαίδευση
Μειωμένο εισιτήριο για Αστική και Υπεραστική συγκοινωνία (χορήγηση ΠΑΣΟ)
Δικαίωμα αναβολής στρατού


Εγγραφές: από την 18/6/2012 έως 29/6/2012 και από την 3/9/2012
Πληροφορίες:
ΕΠΑΣ Αλεξάνδρειας
Πάροδος 28ης Οκτωβρίου, Αλεξάνδρεια, 59300
τηλ.: 23330-22779 fax: 23330-22286

email: mail@epas-alexandr.ima.sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: