Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Προς όλους τους καλλιεργητές περιοχής δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(ΤΟΕΒ) 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: 59032 
Τρίκαλα Ημαθίας .
Πληροφορίες: 
Μηνούδη Δέσποινα 
Τηλέφωνο : 23330 81203
FAX………: 23330 81539

e-mail : minouddes@yahoo.gr


ΘΕΜΑ: Καθαρισμός καναλέτων
Επικείμενης της αρδευτικής περιόδου 2015 σας κάνουμε γνωστά τα κάτωθι :
1)  Το Δ/κό Συμβούλιο του Οργανισμού μας με την υπ΄αριθ. 36/29-4-2015 απόφασή του καθόρισε ως προθεσμία καθαρισμού των καναλέτων από τους παραγωγούς την 31η Μαΐου 2015.  Μετά την ημερομηνία αυτή και καθ΄ όλη τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου πρέπει τα καναλέτα από τα οποία εξυπηρετούνται τα χωράφια τους να είναι καθαρά μέσα και έξω, διότι διαφορετικά δεν θα τους δοθεί άδεια να ποτίσουν και θα τους επιβληθεί το πρόστιμο των 5 Ευρώ για κάθε ακάθαρτο καναλέτο (άρθρα 10 & 12 του Κανονισμού αρδεύσεως).
2)  Ότι οι παραγωγοί είναι υπεύθυνοι για τη στεγανοποίηση των καναλέτων που εξυπηρετούν τα χωράφια τους και ότι η μη συμμόρφωσή τους με τα οριζόμενα στον Κανονισμό άρδευσης και στις αποφάσεις του Δ/κού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ αποτελούν αγροτικές παραβάσεις που τιμωρούνται με τις Διατάξεις του Ν.Δ/τος 3030/54 «περί Αγροφυλακής» (άρθρο 20 του Κανονισμού αρδεύσεως).
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείσθε να συμμορφώνεστε με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό αρδεύσεως και στις υποδείξεις των υδρονομικών οργάνων προς αποφυγή ταλαιπωριών και ποινικών κυρώσεων.    
                                     Ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Τρικάλων
                                          ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ         

Δεν υπάρχουν σχόλια: