Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Ρύθμιση οφειλών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4321/2015 «Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς ΟΤΑ» στο οποίο εκτός των άλλων, εμπίπτουν και όλες οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης της χώρας, η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξάνδρειας, ενημερώνει τους οφειλέτες καταναλωτές της, πως δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών τους σε 100 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή δόσης 20€, με καταληκτική ημερομηνία την 26/5/2015.
Οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες θα πρέπει να προσέλθουν, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξάνδρειας που βρίσκονται στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, (άνωθεν Κ.Α.Π.Η.), στην Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας, προκειμένου να προβούν στη ρύθμιση των οφειλών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4321/2015. 
Εκ της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας
Μπασδεκόπουλος Θεόδωρος
Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

Δεν υπάρχουν σχόλια: