Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Περασμένα μα όχι ξεχασμένα / Βιβλίο του συγχωριανού μας Χρήστου Δ. Γκανίδη

Μια αναδρομή 
στα βιώματα ενός αιώνα 
Στοιχεία Ιστορίας και Λαογραφίας 
από τα Τρίκαλα Ημαθίας
Γκανίδης Δ. Χρήστος
Αντί προλόγου
  Έχοντας υπερβεί τα εννενήντα χρόνια ζωής και παραμερίζοντας πολλούς δισταγμούς, αποφάσισα να δημοσιεύσω διάφορα συμβάντα της ζωής μου, του χωριού μου και γενικότερα της περιοχής της ευρύτερης Ημαθίας, τα οποία κατά καιρούς είχα σημειώσει, σκόρπια εδώ και εκεί, πολλές φορές κάτω από έντονη συναισθηματική φόρτιση και άλλες φορές παρακινημένος από νοσταλγία για τα παλιά.
  Ο σκοπός της δημοσίευσης δεν είναι τυχόν αναμοχλεύσεις παθών για γεγονότα του παρελθόντος, μιας και πολλές φορές γίνονται αναφορές σε γνωστά πρόσωπα, αλλά να διαφυλαχτούν στη μνήμη γεγονότα μεγάλης ιστορικής σημασίας, όπως επίσης και συνήθειες και έθιμα του χωριού μας, τα οποία πιθανόν αργότερα να χρησιμεύσουν ως πηγή έρευνας για περισσότερες και πιο συστηματικές αναζητήσεις. Γι' αυτό εξάλλου η δουλειά μου αυτή θα κυκλοφορήσει σε πολύ μικρό αριθμό αντιτύπων.
  Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης δεν πρόκειται για αναλυτική και εξαντλητική παρουσίαση γεγονότων, θα ήταν δύσκολο για μένα εξάλλου να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά αποσπασματική παρουσίαση όσων έχουν καταγραφεί και έχουν διασωθεί στη μνήμη μου. Ειδικά στο δεύτερο μέρος υπάρχει περιληπτική σχεδόν παρουσίαση των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού του χωριού μας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι κάνω μια εξαντλητική παρουσίαση. Απλώς, επειδή λόγω της μεγάλης ηλικίας μου πιθανόν να θυμάμαι περισσότερο κάποια πράγματα, θεώρησα ότι αυτά είναι καλό να μείνουν στους νεότερους.
  Ο αναγνώστης οφείλει να δει με κατανόηση όλες της παραλείψεις, τα λάθη ή τις αστοχίες της προσπάθειας ενός μη ειδικού, που έχει ως στόχο περισσότερο τον σεβασμό απέναντι στο παρελθόν και λιγότερο την προσωπική ικανοποίηση.
Τρίκαλα Ημαθίας
Αύγουστος 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: