Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

ΨΗΦΙΣΜΑ του Συλλόγου Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας συνήλθε εκτάκτως στις 4-2-2015 μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του εκλεκτού συναδέλφου Γεωργίου Γαρέφη και αποφάσισε ομόφωνα:
-Να παραστεί στη νεκρώσιμη ακολουθία
-Να εκφωνήσει εκπρόσωπος επικήδειο λόγο
-Να ενισχύσει οικονομικά οικογένειες απόρων μαθητών στη μνήμη του, αντί στεφάνων
-Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο
Για τον Σύλλογο Διδασκόντων 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας
Ο Διευθυντής
Μπογδαμπεΐδης Ευθύμιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: