Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Μέχρι 28 Νοεμβρίου ρύθμιση για οφειλές προς τους δήμους

Με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014, ορίζεται ο τρόπος ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους. 
Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4257/2014 , συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας, ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο μέχρι την 28η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή του δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας.
Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση του οφειλέτη.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. επικοινωνίας: 23333-50157 κος Μεσσαλάς, 23333-50134 κα Παπαδοπούλου)

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Νικόλαος Αλεξόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: