Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Προκήρυξη μίας θέσης εργασίας στα «Παιδιά της Άνοιξης»

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει μία (01) θέση για την παρακάτω ειδικότητα που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ στην Αλεξάνδρεια.


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ
Α/Α
Ειδικότητα
Θέσεις
 
1
Εργοθεραπευτή
1
 
Η σύμβαση  θα είναι ορισμένου χρόνου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
v  Βιογραφικό σημείωμα
v  Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
v  Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
v  Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
v  Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου ‘Τα Παιδιά της Ανοιξης’, Ελ. Βενιζέλου 7 & Σταύρου Νιάρχου στην Αλεξάνδρεια, ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας ) από την Τετάρτη 16/09/2015 έως την Παρασκευή 25/09/02015  και ώρες 09:00 έως 14:00.
Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  23330 27212.
  Για το Δ.Σ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: