Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσληψη προσωπικού από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Αλεξάνδρεια, 24-02-2014
Αριθ. Πρωτ. 337     
Αριθ.Απόφασης:  6/2014

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας για το διάστημα: από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/7/2014.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Την πρόσληψη των κάτωθι:

Α/Α
Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Ειδικότητα
Χρονικό διάστημα απασχόλησης
1
ΠΙΤΣΙΑΒΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Από υπογραφή σύμβασης έως 31/7/2014
2
ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Από υπογραφή σύμβασης έως 31/7/2014
3
ΛΑΓΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
Από υπογραφή σύμβασης έως 31/7/2014
4
ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
Από υπογραφή σύμβασης έως 31/7/2014
5
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ Μαγείρων
Από υπογραφή σύμβασης έως 31/7/2014
6
ΦΑΣΟΥΛΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ Μαγείρων
Από υπογραφή σύμβασης έως 31/7/2014
7
ΣΙΑΓΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΕ Καθαριστριών
Από υπογραφή σύμβασης έως 31/7/2014
8
ΠΙΠΙΛΙΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΥΕ Καθαριστριών
Από υπογραφή σύμβασης έως 31/7/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: