Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Το ΤΟΕΒ Τρικάλων καλεί τα μέλη του να τακτοποιήσουν παλαιές οφειλές

Από το ΤΟΕΒ Τρικάλων έγινε γνωστό ότι κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού όσοι παραγωγοί-μέλη του ΤΟΕΒ Τρικάλων Ημαθίας οφείλουν παλαιές εισφορές έως και το έτος 2013, θα πρέπει να προσέλθουν το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου 2014 στα γραφεία του Οργανισμού, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο Οργανισμός θα κινηθεί δικαστικά εναντίον τους ή θα στείλει τις οφειλές των μελών στο Δημόσιο Ταμείο για είσπραξη.
Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία του ΤΟΕΒ Τρικάλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: