Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Θέσεις εργασίας στα Παιδιά της Άνοιξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει θέσεις για τις παρακάτω ειδικότητες που θα καλύψουν τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ στην Αλεξάνδρεια.
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

Α/Α
Κατηγορία
Ειδικότητα
Θέσεις
1
ΤΕ
Εργοθεραπευτή
1
2
ΤΕ
Λογοθεραπευτή
1
3
ΠΕ
Ψυχολόγο
1
4
ΤΕ
Κοινωνικό Λειτουργό
1
5
ΠΕ
Ειδικό Παιδαγωγό
1
6
ΔΕ
Βοηθό Νοσοκόμου
1
7
ΔΕ
Εκπαιδευτή εργαστηρίου Κηροπλαστικής-Καλλιτεχνικών
1

Οι συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου και για τις πρώτες πέντε ειδικότητες μερικής απασχόλησης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
v Βιογραφικό σημείωμα
v Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
v Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
v Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
v Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου ‘Τα Παιδιά της Ανοιξης’, Ελ. Βενιζέλου 7 Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας )από την Τρίτη 23/09/2014 έως τη Δευτέρα 29/09/02014 και ώρες 09:00 έως 14:00.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23330 27212.
Για το Δ.Σ του Συλλόγου
Η Πρόεδρος

Γιοβανοπούλου Αικατερίνη

Δεν υπάρχουν σχόλια: