Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση της Προέδρου Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται να δηλώσουν στα γραφεία της Κοινότητας,
  • όσοι θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για την αποκατάσταση κτιριακών ζημιών και φθορών (πόρτες - παράθυρα - WC) και για την φροντίδα του πρασίνου στο Κοινοτικό Κατάστημα Τρικάλων,
  • όσοι δεν έχουν κάδους σκουπιδιών ή επιθυμούν την αντικατάσταση των παλαιών και
  • όσοι έχουν τα υποδείξουν σημεία του οδοστρώματος που χρήζουν επισκευής με ασφαλτικό υλικό

Τηλέφ. επικοινωνίας 6946992060

Παπαϊωαννίδου Μαρία
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τρικάλων

Δεν υπάρχουν σχόλια: