Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατέος

Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 18.30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατέος με τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση της υπ' αριθμ. 27/15-12-2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευών και Τεχνικών Έργων..
(ΔΕΚΑΤΕ) Δήμου Πλατέος με θέμα «Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2009 και δημοσίευση αυτού όπως ο νόμος ορίζει».
2. Έκφραση γνώμης για τον απολογισμό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Πλατέος, για το οικονομικό έτος 2009.
3. Έκφραση γνώμης για τον απολογισμό του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πλατέος, για το οικονομικό έτος 2009.
4. Λήψη απόφασης περί λύσης του υπ' αριθμ. 760/11-02-2010 Συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.
5. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «Ανάπλαση ρέματος δίπλα στον οικισμό ΠΛΑΤΥ Ι του Ο.Ε.Κ.» με Α.Μ. 192/2009, προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00 ευρώ».
6. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «Δύο Γήπεδα Αντισφαίρισης στον οικισμό ΠΛΑΤΥ Ι του Ο.Ε.Κ.» με Α.Μ. 191/2009, προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00 ευρώ.
7. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ. Δήμου Πλατέος» (Α.Μ. 86/2010).
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Συντηρήσεις Πεζοδρομίων Τοπικών Διαμερισμάτων» (Α.Μ. 173/2010).
9. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην πρωτοβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταβλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων και ενός δημοτικού συμβούλου ως αναπληρωτή του Αντιδημάρχου στην δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταβλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων (άρθρου 15 του Ν. 1579/1985).

Δεν υπάρχουν σχόλια: