Κυριακή 5 Απριλίου 2015

Πιθανόν καρκινογόνα πέντε γνωστά παρασιτοκτόνα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (Iarc) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέταξε πέντε παρασιτοκτόνα στην κατηγορία των «πιθανών» ή «δυνητικά» καρκινογόνων ουσιών για τον άνθρωπο.
Το ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη, ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα στον κόσμο, και τα εντομοκτόνα μαλάθειο και διαζινόν κατατάχθηκαν στην κατηγορία «πιθανόν καρκινογόνα για τον άνθρωπο», αν και «οι αποδείξεις είναι περιορισμένες», σύμφωνα με τον Iarc.
Επίσης, τα εντομοκτόνα παραθείο και τετραχλωβινφός έχουν ήδη απαγορευθεί ή έχουν τεθεί περιορισμοί στη χρήση τους σε πολλές χώρες, καθώς έχουν καταταχθεί στην κατηγορία των «δυνητικά» καρκινογόνων ουσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: