Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Τρικάλων

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές που έγιναν το Δεκέμβριο 2010, είναι η παρακάτω:

Το Γυμνάσιο Τρικάλων
Πρόεδρος   
Καρανάσιος  Γ.  Δήμος
Αντιπρόεδρος
Μαλογιάννης  Δ.  Ιωάννης 
Γραμματέας   
Κυτούδη  Α.  Νερατζούλα
Ταμίας  
Ντουντούδης  Δ.  Γεώργιος
Μέλη  
Zησοπούλου  Σ.  Μορφία
    Μπιλτίρογλου  Π.  Αντώνιος
                                                                    Τερζίδης  Απ.  Χρήστος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: