Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο Τρικάλων

Το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Τρικάλων πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση με θέμα:
'' Kατάρτηση τεχνικού προγράμματος για το έτος 2011''.
Οι τρεις Τοπικοί σύμβουλοι, Κασνακίδης Δήμος (πρόεδρος), Αθανασιάδης Χρήστος και Παπαμιχαήλ Κυριάκος, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα προχώρησαν στην κατάρτηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων για το έτος 2011.
Ορισμένα από τα προτεινόμενα έργα είναι: 
1. Ελαιοχρωματισμός Κοινοτικού Καταστήματος
2. Κατασκευή εξωτερικής πόρτας στα νεκροταφεία
3. Κατασκευή γεφυρών
4. Κατασκευή τσιμενταυλάκων 150 μέτρων
5. Συντήρηση κερκίδων Κοινοτικού Γυμναστηρίου
6. Διαμόρφωση πλατείας ''Ανατολικής Ρωμυλίας''
7. Συντήρηση Οστεοφυλακείου στα νεκροταφεία
8. Κατασκευή σκεπής και διαμόρφωση δαπέδου σε ανοιχτή αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος
9. Ασφαλτόστρωση δρόμων (εσωτερική οδοποιϊα)
10.  Ολοκλήρωση του έργου ''τοποθέτηση φωτιστικών'' στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1 / 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: