Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε  την  Κυριακή  10  Οκτωβρίου  2010  στα  Γραφεία  του  Συλλόγου  η  Γενική  Συνέλευση  των  μελών  ( Ιδρυτικά  μέλη  και  εθελοντές  αιμοδότες )  και  εξέλεξε  νέο  Διοικητικό  Συμβούλιο  η  σύνθεση  του  οποίου  είναι  η  παρακάτω :
Παπαμιχαήλ Αδριανή και Ναστουδη Σουλτάνα
Πρόεδρος     Σαλτουρίδης  Νικόλαος   
Αντιπρόεδροι    
Ναστούδη  Σουλτάνα   
                          Σκευούδη  Σουλτάνα   
Γραμματέας    
Παπαμιχαήλ  Αδριανή  
Ταμίας     Δημητρίου  Σωτηρία   
Υπ. Δημ. Σχέσεων 
Σούρλας  Χρήστος   
Μέλη    
Παπαδοπούλου  Σοφία   
              Χούχας  Απόστολος   
              Κασνακίδης  Δήμος
      Αναπληρωματικά  μέλη
 Παρασχοπούλου Γιάννα  -  Καπαγιαννίδης Παναγιώτης
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αποσπάσματα  από  το  καταστατικό  του  Συλλόγου

Σκοποί  του  Συλλόγου

1.  Η  συλλογή  αίματος και  η  δωρεάν  παροχή  του,  κατά  πρώτο  λόγο  στον  πάσχοντα
κάτοικο  Τρικάλων,  ημεδαπό  και  αλλοδαπό,  και  κατά  δεύτερο  λόγο  στον  οιονδήποτε
πάσχοντα  συνάνθρωπο.
2.  Η  συνεχής  προσπάθεια  για  την  διάδοση,  προώθηση  και  εδραίωση  της  ιδέας  της
εθελοντικής  προσφοράς  αίματος,  δωρεάς  μυελού  των  οστών  και  δωρεάς  ιστών  και

οργάνων,  καθώς  και  η  ευαισθητοποίηση  της  τοπικής  κοινωνίας  σε  θέματα  που
αφορούν  τη  ζωή,  την  ασθένεια  και  το  θάνατο.
3.  Η  προσέλκυση  νέων  εθελοντών  αιμοδοτών  και  η  ένταξή  τους  στον  Σύλλογο,
4.  Η  ανάπτυξη  του  πνεύματος  συναδέλφωσης  και  αλληλεγγύης  που  εκφράζεται  με
την  συμπαράσταση,  υποστήριξη  και  την  παροχή  υλικής  και  ηθικής  βοήθειας  σε
οικογένειες  που  έχουν  ανάγκη.

Η  πραγματοποίηση  των  ανωτέρω  σκοπών  θα  επιτευχθεί  με :

1. Δημιουργία τμημάτων αιμοδοσίας και διοργάνωση σε τακτά χρονικά διαστήματα αιμοδοσίας.
2. Μέριμνα  για  εξασφάλιση  των  τρόπων  και  των  μέσων  για  την  ασφάλεια  των
αιμοδοτών,  δωρητών  και  ληπτών.
3. Επιστημονικές  διαλέξεις  και  σεμινάρια
4. Κυκλοφορία  ειδικών  εντύπων,  πληροφοριακού  υλικού  ή  μη (δελτία τύπου, εφημερίδες,
περιοδικά,  συγγράμματα,  φυλλάδια,  ραδιοφωνικές  και  τηλεοπτικές  μεταδόδεις  κ.λ.π. ).
5. Δημιουργία  ειδικών  εκθέσεων  και  αξιοποίηση  των  Μ.Μ.Ε.
6. Συνεργασία  με  την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων  εθελοντών  αιμοδοτών  (ΠΟΣΕΑ),
την  Πολιτεία  και  άλλους  φορείς π.χ. Νομαρχίες, Δήμους, Νοσοκομεία, Εκκλησία,  καθώς
και  συνεργασία  με  άλλες  συγγενείς  Εθελοντικές  Οργανώσεις  και  Φορείς.
7. Συμμετοχή  στην  Αμφικτυονία  Συλλόγων  και  Φορέων  της  εθελοντικής  αιμοδοσίας
και  στην  Πανελλήνια  Λαμπαδηδρομία  των  Εθελοντών  Αιμοδοτών.
8. Πολιτιστικές  εκδηλώσεις  που  θα  έχουν  ως  κύριο  θέμα  τη  διάδοση  της  ιδέας  και
του σκοπού της εθελοντικής αιμοδοσίας και της δωρεάς οργάνων του ανθρώπινου σώματος.
9. Με  τον  συντονισμό  των  δραστηριοτήτων  του  με  διαρκή  επαφή  των  Διοικητικών  του
Οργάνων  και  των  μελών  του  με  Επιστημονικούς,  Πολιτικούς  και  Πολιτιστικούς  φορείς.
10. Με  τη  συνεχή  συνεργασία  με  φορείς  Θαλασσαιμικών, Αιμορροφιλικών, Νεφροπαθών,
με  κοινωνικούς  φορείς  και  οργανώσεις  που  ασχολούνται  με  τις  μεταμοσχεύσεις, καθώς
και  με  φορείς  που  εκπροσωπούν  τα  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες.

Μέλη  του  Συλλόγου  

Τακτικά  Μέλη  μπορούν  να  γίνουν  όλοι  όσοι,  ημεδαποί  και  αλλοδαποί,  έχουν  τα
ηλικιακά  όρια  για  αιμοδοσία  που  ορίζει η  πολιτεία  και  που  σήμερα  είναι 18 - 65 ετών
.
Κάθε  μέλος - αιμοδότης  του  Συλλόγου  οφείλει  να  προσφέρει  τουλάχιστον  μία  μονάδα
αίματος  το  χρόνο.  Με  την  Εθελοντική  αυτή  προσφορά  του  εκτός  από  το  κοινωνικό
του  έργο,  έχει  το  δικαίωμα  πλήρους  κάλυψης  των  τυχόν  αναγκών  του  σε  αίμα :
1.  του  ιδίου,  του  συζύγου  ή  της  συζύγου  και  των  παιδιών  του.  
2.  όλων  των  συγγενών  α'  βαθμού  (  γονείς - αδέρφια )

Αρωγά  μέλη  μπορούν  να  γίνουν  όσοι  για  λόγους  ηλικίας  ή  άλλους  προσωπικούς
δεν  μπορούν  να  αιμοδοτήσουν,  αλλά  συνδράμουν  οικονομικά  στον  Σύλλογο  ετησίως
με  ποσό  που  θα  αποφασίζεται  κάθε  χρόνο  από  την  Τακτική  Γενική  Συνέλευση.

Επίτιμα  μέλη  δύνανται  να  ανακηρυχθούν  από  την  Γενική  Συνέλευση  και  μετά  από
πρόταση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  που  προσέφεραν
εξαιρετικά  πολύτιμες  υπηρεσίες  στον  Σύλλογο.

Τα  αρωγά  και  επίτιμα  μέλη  μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα
λόγου.  Δεν  έχουν  δικαίωμα  ψήφου,  δηλαδή  ούτε  εκλέγουν  ούτε  εκλέγονται.  Μπορούν
επίσης  να  μετέχουν  στα  ειδικά  τμήματα  και  στις  επιτροπές  που  θα  συστήνονται  για
την  καλύτερη  και  αποτελεσματικότερη  πραγματοποίηση  των  σκοπών  του  Συλλόγου.

Οι  προσφέροντες  δωρεές  για  την  επίτευξη  των  σκοπών  του  Συλλόγου,  δύνανται  να  
ανακηρύσονται  δωρητές  ή  ευεργέτες.
Πόροι  του  Συλλόγου  είναι :
 Σε  περιπτώσεις  εξωσυλλογικών 
1.  Συνδρομές  Αρωγών  μελών
 ασθενών, ο Σύλλογος  θα  προσφέρει
2.  Έκτακτες  εισφορές  Τακτικών  μελών
 αίμα, εφ'  όσον  έχει  την  ευχέρεια,  με
3.  Εθελοντικές  προσφορές  μελών  και
 την  προϋπόθεση  αυτό  να  μη  γίνει
     φίλων  του  Συλλόγου
 σε βάρος του αποθέματος ασφαλείας,
4.  Επιχορηγήσεις  του  Δημοσίου, 
 που  είναι  οι  τριάντα ( 30 )  φιάλες.
     οργανισμών  ΟΤΑ, οργανισμών Δημοσίου
 Κάθε  φιάλη  η  οποία  χορηγείται  για 
     και  Ιδιωτικού  δικαίου.
 τις ανάγκες  μη  μέλους  του Συλλόγου
5.  Έσοδα  από  κοινωνικές  εκδηλώσεις
 θεωρείται  δανεική.  Ο  λήπτης  πρέπει
6.  Κάθε  άλλη  νόμιμη  πρόσοδος
 να  αναπληρώσει,  μέσα  σε  τρείς  (3)


 μήνες, τον  αριθμό φιαλών  που έλαβε.  Μέλη  του  Συλλόγου   που  σταματούν  να  αιμοδοτούν  για  λόγους  υγείας  ή  ορίου 
ηλικίας,  συνεχίζουν  να  έχουν  όλες  τις  παροχές  του  μέλους,  τόσο  για  τους  ίδιους, 
όσο  και  για  τους  α'  βαθμού  συγγενείς  τους.     Τα  μέλη  του  Συλλόγου  που  έχουν  να  αιμοδοτήσουν  πάνω  από  δύο ( 2 )  χρόνια 
χωρίς  να  συντρέχουν  ιδιαίτεροι  λόγοι  και  δεν  ανταποκρίνονται  σε  επανειλημμένες
κλήσεις  του  Συλλόγου  ( τηλέφωνο  -  επιστολή ),  διαγράφονται  από  μέλη  του.      Σύνθημα  του  Συλλόγου : κάθε  σπίτι  κι  ένας  αιμοδότης  

Δεν υπάρχουν σχόλια: